Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TELLIMISEL: Kuidas kaitsta oma töötajaid otsese COVID ohu ja selle psühholoogilise mõju eest?Koroonaoht pole möödas. Selle viirusega tuleb õppida elama, nagu teiste bioloogiliste ohuteguritega. Seadus kohustab meid tegema riskianalüüsi ja välja töötama tegevuskava riskide ennetamiseks või nende mõju vähendamiseks. Kuidas koostada riskianalüüsi nii, et sellest oleks reaalselt ettevõttele ja töötajatele kasu? Kuidas kaitsta oma töötajaid psühholoogilise kahju eest ja millised on võimalused neid leevendada.

Eesmärk: õppida tuvastama bioloogilisi ohutegureid s.h COVID viiruse leviku erinevaid võimalusi ja teid sellel tõkestamiseks ning eelkõige ennetusmeetmeteks. Töötajate toetamine psühholoogiliste mõjutustega toimetulekuks.

Käsitletavad teemad:

  • Statistika – kuidas see viirus levib ja kui ohtlik see on?
  • Viirusega nakatumise tõenäosus töökeskkonnas ja selle tagajärgede raskusaste.
  • Erinevad ametikohad ja bioloogilise ohu COVID-viirusega kokkupuute võimaluste kaardistamine.
  • Praktilised näited ja võimalused, kuidas viiruse levikut oma töötajate hulgas takistada.
  • Psühholoogilised ohutegurid COVIDi mõjul.
  • Psühholoogiliste ohutegurite ennetamine ja nende mõju vähendamine.
  • Tööandja võimalused vaimse tervise esmaabiks. 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • oskab tuvastada ja kaardistada bioloogilise ohuteguri COVID viiruse leviku võimalusi töökohtadel;
  • oskab võtta tarvitusele ennetusmeetmeid ja vähendada ohuteguri mõju ning leviku ulatust;
  • teab ka mis on vaimse tervise esmaabi, ning selle peamisi põhimõtteid.
Kestvus:  4-6 ak t, sõltuvalt palju praktilisi paaris, individuaal ja grupitöid planeeritakse. Koolitus on hästi praktilise suunitlusega. Inimesed saavad reaalselt teha harjutusi läbi ja saavad sellest praktilist kasu ning aimu nii psühholoogiistest ohuteguritest kui COVID riskianalüüsist.

Töökeel: eesti keel