Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.
JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Coachiv juhtimisstiil

16.01.2018 - 17.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 181a (Tartu Teaduspark)

369 €+km

Merike Mitt

On õppinud TÜs rahvaluulet ja psühholoogiat. On lõpetanud Tartu ülikoolis väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja väljaõppe. Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat. On läbinud väga palju ja erinevaid täiendkoolitusi. Viimased 3 aastat tegeleb kirglikult väärtuskasvatuse ja väärtustega üldse. Panustab erinevatesse õhinapõhistesse MTÜ-desse, mis eriti laste ja noorte elu paremaks muudavad. Raamatu „Väärtuskasvatus ja Tarkuste Hoidis – Väärtused läbi Eesti rahvapärimuse“ autor
Koolitus sobib hästi kui on soovi muuta juhtimist tõhusamaks ja motiveerivamaks ja parandada tulemusi toetavalt ja jätkusuutlikult.
Coachiva juhtimise koolitusel keskendutakse juhtimisele, mis aitab avada töötaja (nii alluva kui kaaskolleegi) tegeliku potentsiaali, et maksimeerida tema sooritust. See meetod julgustab meeskonnaliikmeid iseseisvalt ja loominguliselt mõtlema, kasvatades inimeses enesekindlust ja suurendades nii ka vastutust oma töö tulemuslikkuse üle. Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

Sihtrühm
: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Eesmärk:

- Õppida coachiva juhtimisstiiliga kaasas käivaid juhi hoiakuid
- Saada teada, kuidas coachiv juhtimisstiil mõjub töötajate motivatsioonile
- Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma töötajad oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama
- Õppida konkreetseid coachivaks juhtimisstiiliks vajalikke tehnikaid – aktiivset kuulamist, küsimuste esitamist, GROW-mudelit

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik
- Coaching ja coachiv juhtimisstiil
- Erinevad juhtimisstiilid – millal mida kasutada
- Coaching vs mentorlus
- Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud
- Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada
- Delegeerimise põhimõtted
- Aktiivne kuulamine coachingus
- GROW mudel (sh eesmärgistamise mudelid, kuidas coachingut jätkusuutlikuks muuta, kuidas olla kindel, et kokkulepitud muutused teoks saavad)
- Coachingu küsimuste moodustamine
- Kuidas panna inimene “üle piiride” mõtlema, oma tõelist potentsiaali rakendama
- Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid
- Praktilised harjutused, rollimängud

Koolituse tulemusena osaleja:
- on teadlik erinevatest juhtimisstiilidest
- on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest
- on teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest
- on omandanud konkreetseid coachiva juhtimise tehnikaid
- on ise läbi proovinud erinevaid coachiva juhtimise tehnikaid

Õppemeetodid:
Aktiivõppe meetodid, grupiarutelud ja paaristööd, praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon ja rollimängud, eneseanalüüs, erinevad loovmeetodid

Õppemaht:  Suhtluspõhine loeng koos arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamisega kokku 16 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.
Tõendi väljastamise eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
PS! Juunika Koolitus OÜ-le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele EHISes TKH majandustegevusteade nr 179617