Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Tarkvara tootejuhtimine ja agiilse arenduse põhimõtted

15.04.2021
9.30 - 16.30
E-ÕPE

195 €+km
Lektor

Raul Ennus

Raulil on pikaajalised kogemused paindlike (agiilsete) tarkvaraarendusemetoodikate juurutamise osas. Ta omab ettevõttemajanduse bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist ja informaatika teadusmagistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Töötanud tarkvaraarenduse valdkonnas ligi 20 aastat, nii tarkvara tellija, rahvusvahelise tarkvaraarendusettevõtte tootmisjuhi, ettevõtja kui ka tarkvarakvaliteedijuhi rollis konsultatsioonivaldkonnas. Raul on konsulteerinud ja coachinud mitmeid telekomi-, tarkvaraarenduse- ja finantsettevõtted ning avaliku sektori organisatsioone. Omab CISA sertifikaati (Certified Information Systems Auditor). Koolitaja aastast 2006.


Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon, korralik Interneti-ühendus ja Zoom’i rakenduse (Zoom Client for meetings https://zoom.us/download) alla laadimine arvutisse enne koolitust. Kuna tegu on interaktiivse koolitusega, siis on soovitav kasutada mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi ja osaleda aruteludes suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi ja osaleda aruteludes kirjalikult, kuid see on ebamugavam.

Eesmärk: kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia; tõsta tarkvara tootejuhtimise oskusi.

Sihtrühm: juhid, ettevõtjad, projektijuhid, protsessiomanikud, tarkvara tootejuhid ja -omanikud, tarkvara analüütikud ja juhtivarendajad; kõik kellel on vaja protsesse automatiseerida, uusi digitaalseid tooteid või teenuseid luua, juurutada, täiendada, nii tarkvara kasutaja, tellija kui tootja poole pealt.

Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Projekti või toote ärieesmärkide mõistmine ja defineerimine
 • Probleemide juurpõhjuste leidmine
 • Kriitiliste vajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine
 • Lahenduste leidmine ja kooskõlastamine kõigi huvigruppidega
 • Projekti või toote edu ja kasumlikkuse tõstmine nõuete juhtimise abil
 • Edukriteeriumite defineerimine ja tulemuste mõõtmine

Meetodid: Koolitus koosneb pooles mahus loengutest ja aruteludest ning pooles mahus iseseisvast tööst. Kõik olulisemad oskused kinnistatakse praktiliste harjutustega.

Õpiväljund. Koolitusel osaleja:
 • mõistab agiilse tarkvara-arenduse põhimõtteid;
 • oskab defineerida tarkvara projekti või toote eesmärki;
 • tunneb viise, kuidas luua organisatsiooni sees ühist arusaama;
 • oskab kirjeldada projekti või toote mõõdikuid ja juhtide projekti või toote kasumlikkust;
 • oskab kirjeldada projekti või toote vajadusi ning neid prioritiseerida;
 • oskab juhtide projekti ulatust, ajakava ja kasumlikkust läbi nõuete halduse.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 8 ak h


Koolituse hind sisaldab:
reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tõend

Õppesuund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia intedistsiplinaarne õppekavarühm

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka inglise keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.