Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

MS Excel raamatupidajatele - meistriklass

13.11.2019
10:00 -16:35
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

230€+km
Lektor

Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige. Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant. Arvol on pedagoogiline kõrgharidus ning arvutikoolitajana tegutseb ta alates 1985.a.,  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.a. ning täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase. 
Lektor

Mari Käis

Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist: Microsoft Office kasutajakoolitused, MS Project koolitus. Lisaks on Mari  töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Kõrgharidus Tartu Ülikoolist ja arvutikoolitaja alates 1987.a.

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, finantsjuhid, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki, vajadus korrastada andmebaasist Excelisse imporditud andmed.

Eesmärgid:

 • Oskus efektiivselt korrastada suuri andmehulki ja teostada andmeanalüüsi professionaalsel tasemel! Saada selgeks Excelis esinevate probleemide lahendamine, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • VAU! Mida kõike saab veel Pivotis teha!
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus kombineerida õigesti Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
MS Exceli kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised

Metoodika: Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel. NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate Exceli probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele.

Sisu:

 • Exceli mallid
  • - arendaja tööriistad
  • - malli loomine ja salvestamine
  • - Exceli olemasolevate mallide laadimine ja valemite analüüs
 • Andmete spetsiifiline kujundamine aruannetes
  • - Exceli sätted ja regionaalsed sätted
  • - kujundamise ja andmetüüpide tuvastamine, redigeerimine
  • - valemite auditeerimine, vigade avastamine ja korrastamine
  • - kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid) (Conditional Formatting)
  • - SPARKLINE’ide kasutamine andmete võrdlemiseks ja trendide esiletoomiseks
 • Piirangute seadmine
  • - parooliga kaitsmine (tööleht, fail)
  • - lahtrite kaitsmine
  • - valemite varjamine
  • - koostöö, faili jagamine, õigustepõhine piirang
 • Andmete korrastamine
  • - abiinfo kasutamine F1
  • - .csv failist korrastatud tabeli loomine
  • - tühjade lahtrite tuvastamine ja täitmine
  • - Tekstifunktsioonidega andmete korrastamine
  • - teksti jaotamine erinevatesse veergudesse
  • - mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse (CONCATENATE, MID, LEFT, RIGHT)
  • - imporditud andmete korrastamine (TEXT, CLEAN, TRIM, UPPER, PROPER, LOWER)
  • - tähemärkide arv sõnas või lauses (LEN)
  • - tekstistringis oleva teksti asendamine uue tekstiga (SUBSTITUTE)
 • Veateated
  • - vorminguvigade tuvastamine ja sätted
  • - andmete valideerimine; sisestuse kontroll, kuidas tekitada rippmenüüd?
  • - (#) tõrked: #VALUE!, #REF!, #NUM, veaväärtuse #N/A, #DIV/0!, #NAME? ja #NULL!; tõrgete lahendamine
  • - valemi veateadete haldamine (IFERROR JA ISERROR)
 • Pivot - Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme
  • - liigendtabeli (PIVOT TABLE) loomine, muutmine ja kujundamine
  • - mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine)
  • - diagrammi detailne kujundamine (PIVOT CHART)
  • - andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
  • - andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes
  • - filtrite, tükeldaja, ajaskaala kasutamine
  • - valemite jt erivõimaluste kasutamine Pivotis
 • Funktsioonid, valemid ja nende kombineerimine
  • - erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja faili piires
  • - kuupäeva funktsioonide kasutamine
  • - kuidas otsida andmeid ja neid kombineerida? (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX)
  • - tingimuslikud funktsioonid (SUMIF(s), COUNTIF(s), AVERAGEIF(s))
  • - funktsioonid (IF, AND, OR, TRUE, FALSE)
  • - mitu IF-funktsiooni üksteise sees
  • - andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, DMAX, DMIN)

Osalejate Exceli probleemide lahendamine ja küsimustele vastamine.

Osalejad võtavad kaasa probleemide kirjeldused, mis neil Exceli kasutamise käigus on tekkinud. Kasutada saab ka enda arvutit ja oma tabeleid.

Koolituse läbimisel osaleja oskab:

 • - korrastada andmeid, käia efektiivselt ümber suurte andmehulkadega
 • - teha andmetest vajalikke väljavõtteid
 • - kasutada erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerida
 • - kasutada liigendtabelite ja -diagrammi erivõimalusi
 • - koostada ja kasutada erinevaid aruandeid

Koolitajad: Priit Võhandu, Silver Toompalu, Heidi Sild, Arvo Saat

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend
Õppemaht:
7 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.