Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS: Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele MS Exceli baasil

17.05.2020
10:00 - 14:00
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

280€+km
Lektor

Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige. Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant. Arvol on pedagoogiline kõrgharidus ning arvutikoolitajana tegutseb ta alates 1985.a.,  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.a. ning täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase. 
Lektor

Heidi Sild

Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert:  MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele,  Microsoft  Dynamics spetsialist,. Pedagoogiline kõrgharidus ja arvutikoolitaja alates 1997.a.
Lektor

Mari Käis

Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist: Microsoft Office kasutajakoolitused, MS Project koolitus. Lisaks on Mari  töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Kõrgharidus Tartu Ülikoolist ja arvutikoolitaja alates 1987.a.
Sihtgrupp: Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja käidelda suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Koolituse eesmärgid: Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama MS Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid MS Exceli funktsioone.

Koolitusel osalemiseks vajalikud eelteadmised:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus:
 • lintide süsteem;
 • oma nupurea loomine, lisatavad korraldused.
 • Andmete importimine:
 • andmete importimise ja eksportimise vahendid;
 • import Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, Internetist;
 • imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites;
 • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
 • imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks.
Kujundamine ja vormingud:
 • pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
 • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites;
 • numbri, protsendi ja tekstivormingud;
 • andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
 • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
Kleepimine ja andmete märgistamine:
 • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
Töötamine tabeliga:
 • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
 • ridade külmutamine;
 • linkimine;
 • ridade ja veergude jaotamine.
Funktsioonid ja arvutused:
 • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
 • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
 • andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
 • loendus (Count, CountA, CountIF);
 • ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
 • tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
 • mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
 • otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
 • kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
 • tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concatenate, Trim, Left, Right, Mid jt);
 • nimeliste piirkondade kasutamine.
Lahendajad ja analüüsivahendid:
 • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
 • stsenaariumid;
 • sorteerimine;
 • filtreerimine, tingimustega filtrid;
 • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
 • vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
 • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
 • risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine;
 • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
 • valemite auditeerimine ja jälitamine.
Piirangute seadmine:
 • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
Ühine koostöö:
 • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
 • tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
Diagramm:
 • diagrammi koostamine ja täiendamine;
 • mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine;
 • töö diagrammi skaalaga.
Printimine:
 • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
 • prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).
Koolituse läbimisel osaleja:
 • Oskab käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid;
 • Oskab kasutada erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida;
 • Oskab importida andmeid, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • Oskab luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht:
15 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.