Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

MALL E-KOOLITUS (reaalajas): Arvutikasutuse algtase 2
Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Osalejal pole vaja luua kontot, edastame vestlustoa lingi ja salasõna. Keskkond võimaldab jagada oma veebikaamerat ja ekraani. Kohtumised leiavad aset kaugõppe veebiseminari formaadis meet.jit.si veebikeskkonnas. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult. Samuti on soovitatav kasutada kaamerat, et koolitaja saaks teiega paremini suhestuda.
 

Paari nädalaga võimalik omandada arvutikasutuse algtase 2 läbi pärastlõunaste optimaalse pikkusega õppesessioonide. Iga sessiooni järel saab osaleja koduse töö ülesande, mis katab sessiooni jooksul õpitut. Kodutööks antavate ülesannete maht on 15-30 min. Kursusega kaasneb võimalus saada täiendavat abi meili teel või kokku lepitud ajal video- või tavakõne vahendusel.

Sihtrühm: Koolitus algajatele arvutikasutajatele, kes soovivad omandada põhjalikumaid oskusi.

Eesmärk: Algaja arvutikasutaja saab edasijõudnu oskused tekstitöötlus-, tabelarvutus- ning esitlusprogrammide kasutuseks ning algoskused veebipõhiste sisuloome keskkondade kasutuses.

Koolitus toimub üheksal õppepäeval (00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020 ja 00.00.2020)

Käsitletavad teemad:
  • Tekstidokumentide küljendus ning keerukamad võtted
  • Tabelarvutuse dokumentide haldamine, keerukamate funktsioonide kasutamine
  • Esitlusdokumentide kujundamine
  • Sisuhaldustarkvara põhialused
  • Veebilehe loomine
  • Veebipoe loomine ja haldamine
  • Blogi loomine ja haldamine

Ajakava:
13:00-14:30 koolitus
14:30-14:45 paus
14:45-16:15 koolitus

Koolituse läbimisel osaleja saab kasutada arvutit töö- ja igapäevaelus:
  • koostades ja küljendades tekstidokumente
  • koostades ja hallates tabelarvutuse dokumente
  • kasutades sisuhaldustarkvara, et luua veebilehte, blogi või veebipoodi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (kui on edukalt tehtud kõik iseseisvad tööd)

Õppemaht: Kokku 39-41 akadeemilist tundi, e-loengu töö maht 36 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht 3-5 akadeemilist tundi.

Iseseisev töö: igal päeval pärast koolitust 15-30 min pikkune harjutus vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule.

Õppemeetod: reaalajas interaktiivne koolitus üle Interneti, arutelu, näited, praktiline töö.

Koolituse hind sisaldab: online koolitusi, kodutöid, võimalust suhelda vajadusel koolitajaga ka väljaspool koolitusaega, elektroonilised õppematerjalid, viited lisamaterjalidele.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.