Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

MALL Arvutikasutuse algtase 2
Paari nädalaga võimalik omandada arvutikasutuse algtase 2. Iga päeva järel saab osaleja koduse töö ülesande, mis katab päeva jooksul õpitut. Kodutööks antavate ülesannete maht on 15-30
min. Kursusega kaasneb võimalus saada täiendavat abi meili teel või kokku lepitud ajal video- või tavakõne vahendusel.

Sihtrühm: Koolitus algajatele arvutikasutajatele, kes soovivad omandada põhjalikumaid oskusi.

Eesmärk: Algaja arvutikasutaja saab edasijõudnu oskused tekstitöötlus-, tabelarvutus- ning esitlusprogrammide kasutuseks ning algoskused veebipõhiste sisuloome keskkondade kasutuses.

Koolitus toimub kuuel õppepäeval (00.00.2020 13:00-16:15, 00.00.2020 10:00-17:00, 00.00.2020 13:00-16:15, 00.00.2020 13:00-16:15, 00.00.2020 10:00-17:00, 00.00.2020 10:00-17:00)

Käsitletavad teemad:
  • Tekstidokumentide küljendus ning keerukamad võtted
  • Tabelarvutuse dokumentide haldamine, keerukamate funktsioonide kasutamine
  • Esitlusdokumentide kujundamine
  • Sisuhaldustarkvara põhialused
  • Veebilehe loomine
  • Veebipoe loomine ja haldamine
  • Blogi loomine ja haldamine
Koolituse läbimisel osaleja saab kasutada arvutit töö- ja igapäevaelus:
  • koostades ja küljendades tekstidokumente
  • koostades ja hallates tabelarvutuse dokumente
  • kasutades sisuhaldustarkvara, et luua veebilehte, blogi või veebipoodi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (kui on edukalt tehtud kõik iseseisvad tööd)

Õppemaht: Kokku 39-41 akadeemilist tundi, loengu töö maht 36 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht 3-5 akadeemilist tundi.

Iseseisev töö: igal päeval pärast koolitust 15-30 min pikkune harjutus vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule.

Õppemeetod: loeng, arutelu, näited, praktiline töö.

Koolituse hind sisaldab: koolitust, kodutöid, võimalust suhelda vajadusel koolitajaga ka väljaspool koolitusaega, õppematerjalid, viited lisamaterjalidele, sülearvutit (kui on soov kasutada oma sülearvutit, siis palun anda sellest eelnevalt teada).

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.