Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

ExcelBaas MALLSihtgrupp:
 • Kõik arvutikasutajad, kes soovivad avastada, kus on VAU! Exceli tabelarvutuse kasutamisel ja milliste lihtsate tööd kiirendavate nippidega saab teostada vajalikke arvutusi ning andmete töötlemist.
 • Sobib piiratud oskustega Exceli igapäevastele kasutajatele
Koolituse eesmärgid:
 • Excelis tabelarvutuse võlu avastamine, omandada oskused, mis aitavad saavutada töös olulist ajalist võitu. Tööd kiirendavate nippide kasutamine
 • Arusaam, kuidas on loodud tabelid, kuidas kasutatakse valemeid, funktsioone ja teiste loodud tabeleid.
 • VAU! Kui lihtne on teha Pivotis väljavõtteid!
Koolitusel osalemiseks vajalikud eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel. Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust on soovitatav.

Käsitletavad teemad:

Sissejuhatus MS Excelisse
 • tööraamat, tööleht, menüüd
 • tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
Windows 10 omaduste kasutamine
 • failihaldus, kus failid asuvad
 • failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
 • failide otsingusüsteem
 • töö mitme aknaga, kahe kuvariga
Andmete märgistamine ja vormindamine
 • aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
 • töö hiirega liikumine ja märkimine
 • kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
 • lahtrite kujundamine vormingutega
Andmetüübid:
 • andmetüüpide erinevad valikud. Vorminda lahtreid (Format Cells)
 • erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, kellaaeg, %, tekst, …)
 • andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
 • andmetüübi muutmine ja eemaldamine
Töö lahtritega:
 • andmeseeriad
 • kiirtäitmine
 • linkimine
 • külmutamine
 • peitmine
 • grupeerimine
Kopeerimine, kleepimine:
 • lahtrite kopeerimine, kiirtoimingud
 • kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
 • veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
Lahtrite ja tabeli kujundamine:
 • värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
 • automaatsed kujundused, lahtri laadid
 • tingimusvorming (Conditional Formatting)
Töö tabeliga:
 • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
 • tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
 • töölehe kopeerimine uude tabelisse
 • salvestamine uude formaati
Arvutused
 • valemite sisestamise ja arvutuste loogika
 • valemite kiirtäitmine
 • suhteline ja absoluutne aadress
 • arvutamine mitme töölehe piires
 • valemite auditeerimine ja jälitamine
Funktsioonid:
 • SUMMA funktsiooni SUM kasutamine
 • abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
 • ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN);
Lihtsamad statistilised funktsioonid.
 • keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
 • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
 • andmete loendus (COUNT, COUNTA)
Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega:
 • külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
 • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
 • andmete otsimine, asendamine ja lisamine
PivotTable liigendtabel:
 • Pivoti väljavõtete muutmine ja vormindamine
 • diagrammi (PivotChart) loomine tabelis olevatest andmetest;
 • diagrammi kujundamine;
 • andmete lisamine diagrammi.
Printimine:
 • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
 • prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused).
Koolituse läbimisel osaleja: 
 • oskab luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid;
 • oskab kasutada olemasolevaid tabeleid, neid täiendada;
 • oskab kasutada lihtsamaid funktsioone ja valemeidning koostada diagramm;
 • oskab Pivotit – luua andmetest väljavõtteid liigendtabelit (Pivot Table) ja diagrammi kasutades;
 • oskab kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht:
12 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.