Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Arvutikasutuse algtase 2 (vajadusel online)

12.04.2021, 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021, 20.04.2021, 21.04.2021
Vt. altpoolt täpsemalt päevade järgi.
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

368 €+km
Lektor

Mario Raitar

Mario Raitaril on aastatepikkune kogemus töös inimeste ja arvutitega. Nii tööalasest kui ka isiklike projektide korraldamisest tingitud vajadusest on pidevaltjuurde õppinud ning koolitanud end. IT-valdkonna töökohtadel on saanud rakendada oma oskuseid ja teadmisi failihaldussüsteemi arendamisel ning tabelarvutusprogrammi spetsialistina hõlbustanud töö sujuvust ning loonud uusi lahendusi niiväikefirmadele kui ka rahvusvaheliselt tuntud ettevõtete jaoks. Isiklikus elus tunneb suurt huvi rakendusliku tehisintellekti, infoteaduste ja kaasaegsete kaugtöö meetodite vastu. On abivalmis ja tunneb suurt rahuldust hästi tehtud tööst ning oma teadmiste jagamisest. Usub, et praegu on just õige aeg ühendada oma haridus- ning IT-valdkonna kogemuste pagasid ning pakkuda algajatele arvutikasutajatele sõbralikku ning arengut soodustavat keskkonda baasoskuste omandamiseks.


Paari nädalaga võimalik omandada arvutikasutuse algtase 2. Iga päeva järel saab osaleja koduse töö ülesande, mis katab päeva jooksul õpitut. Kodutööks antavate ülesannete maht on 15-30
min. Kursusega kaasneb võimalus saada täiendavat abi meili teel või kokku lepitud ajal video- või tavakõne vahendusel.

PS! Koolitust on võimalik osta ka mooduli kaupa. Mooduli hind on 65 € + km. Sel juhul märkida registreerumisel lisainfo reale, et mis mooduleid soovite osta. Muul juhul arvestame, et soovite osaleda kogu koolitusel.

Sihtrühm: Koolitus algajatele arvutikasutajatele, kes soovivad omandada põhjalikumaid oskusi.

Eesmärk: Algaja arvutikasutaja saab edasijõudnu oskused tekstitöötlus-, tabelarvutus- ning esitlusprogrammide kasutuseks ning algoskused veebipõhiste sisuloome keskkondade kasutuses.

Koolitus toimub kuuel õppepäeval
1. päev - 12.04.2021 13.00 - 16.15
2. päev - 13.04.2021 10.00 - 17.00
3. päev - 14.04.2021 13.00 - 16.15
4. päev - 15.04.2021 13.00 - 16.15
5. päev - 20.04.2021 10.00 - 17.00

6. päev - 21.04.2021 10.00 - 17.00

Käsitletavad teemad:
  • Tekstidokumentide küljendus ning keerukamad võtted
  • Tabelarvutuse dokumentide haldamine, keerukamate funktsioonide kasutamine
  • Esitlusdokumentide kujundamine
  • Sisuhaldustarkvara põhialused
  • Veebilehe loomine
  • Veebipoe loomine ja haldamine
  • Blogi loomine ja haldamine
Täpsem ajaplaan:
1. päev
1. moodul - sissejuhatus, alusteadmiste ülevaade,  otsingumootori keerukamad funktsioonid,  brauseri laiendused,       sissejuhatav test oskuste mõõtmiseks
2. päev
2. moodul - MS Word, vähemkasutatavad funktsioonid,  Google Docs
3. moodul - MS Powerpoint, vähemkasutatavad funktsioonid,  Google Slides
3. päev

4. moodul - MS Excel, töö andmetega, funktsioonid,  harjutusülesanded
4. päev
5. moodul - koduste ülesannete kontroll, funktsioonid,  harjutusülesanded
5. päev
6. moodul - Google Sheets,  kordamine ja kinnistamine,  test MS Office osa peale
7. moodul - Content Management System,  sait,  lehed, postitused,  meedia, kommentaarid, tagasiside
6. päev
8. moodul - disain, menüüd,  widgetid, kodulehe sätted,  CSS,  teemad
9. moodul - pluginad,  import, eksport,  kordamine,  test kursuse materjali peale

Koolituse läbimisel osaleja saab
kasutada arvutit töö- ja igapäevaelus:
  • koostades ja küljendades tekstidokumente
  • koostades ja hallates tabelarvutuse dokumente
  • kasutades sisuhaldustarkvara, et luua veebilehte, blogi või veebipoodi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (kui on edukalt tehtud kõik iseseisvad tööd)

Õppemaht: Kokku 39-41 akadeemilist tundi, loengu töö maht 36 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht 3-5 akadeemilist tundi.

Iseseisev töö: igal päeval pärast koolitust 15-30 min pikkune harjutus vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule.

Õppemeetod: loeng, arutelu, näited, praktiline töö.

Koolituse hind sisaldab: koolitust, kodutöid, võimalust suhelda vajadusel koolitajaga ka väljaspool koolitusaega, õppematerjalid, viited lisamaterjalidele, sülearvutit (kui on soov kasutada oma sülearvutit, siis palun anda sellest eelnevalt teada).

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Õppekava rühm: Arvutikasutus
Õppesuund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad