Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

24.10.2019
10:00 - 15:00
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

150€+km
Lektor

Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige. Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant. Arvol on pedagoogiline kõrgharidus ning arvutikoolitajana tegutseb ta alates 1985.a.,  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.a. ning täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase. 
Lektor

Mari Käis

Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist: Microsoft Office kasutajakoolitused, MS Project koolitus. Lisaks on Mari  töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Kõrgharidus Tartu Ülikoolist ja arvutikoolitaja alates 1987.a.

Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida.

Selle koolitusega saate 3 koolitust ühes:

 • ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid)
 • MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
 • enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

Sihtrühmad:

 • Töötajad, kes soovivad oluliselt arendada oma isiklikku ajakasutust, saada süsteemset ülevaadet ajajuhtimise põhitõdedest, luua oma ajajuhtimise süsteem MS Outlookis
 • MS Outlooki kasutajad, kes tunnevad, et e-kirjade töötlemine, ajahaldus, tööülesannete planeerimine, kontaktide haldus või infohaldus võtavad palju aega ja „segavad“ põhitöö tegemist
 • Juhid, osakonna, projekti töörühma jt. koostöögrupi liikmed, kes soovivad oluliselt efektiivsemalt koostööd korraldada läbi individuaalse meisterlikkuse tõstmise arvuti ja mobiili kasutamisel tegevuste juhtimiseks ajas
 • Ettevõtted, kes on juurutamas MS Outlooki ja MS Exchange serverilahendust ja soovivad juurutada e-koostöö häid tavasid ning serverlahenduse võimalusi – viia organisatsioon uuele koostöötasemele
 • Töötajad, kes hakkavad kasutama MS Outlooki ettevõtte grupitöölahendust (MS Exchange) või lähevad üle uuele tarkvaraversioonile

Eesmärgid:

 • saada selgeks ajajuhtimise põhitõed ja töötavad praktilised lahendused, oskus neid rakendada MS Outlooki vahendite ning võimalustega
 • arendada juhtide ja töötajate isiklikku ajakasutust ning töökorralduse efektiivsust
 • töötada välja oma ajakasutuse süsteem MS Outlookis, e-posti kaustasüsteemi, kalendri, tööülesannete ja kontaktihalduse põhimõtted, arvestades e-töökorralduse „Hea tavaga“
 • leida endale sobivad tööd kiirendavad nipid, lihtsamad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks

Eelteadmised:

 • hea arvutikasutamise oskus (Windows, e-post, tekstitöötlus, failihaldus)
 • ettevõttesisesel koolitusel – Exchange serveris kasutajagruppide, õigustesüsteemi, ühiskalendrite, ühisressursside, infohaldussüsteemi olemasolu

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • Ajajuhtimise ja e-töökorralduse põhitõed
  • Elektroonse töökorralduse nn. „Hea tava“ ehk etikett
  • Outlooki kasutajavaate seaded – kuidas on mugavam töötada?
 • Töö e-kirjadega (E-mail):
  • e-kirja loomine ja saadud e-posti efektiivne töötlemine
  • Infootsing, info tagasiside jälgimine
  • e-kirja standard, ametkiri, pealkiri, allkirjad, õigekiri
  • e-kirja lisade e. manuste loomine ja õige kasutamine saatmisel
  • Järeltegevuslipu kasutamine
  • Kaustasüsteem, personaalsed kaustad, lihtsamad automatiseerimise võimalused (reeglid, Out of office)
  • Turvalisus. Rämpspost. Kuidas märgata viirust?
  • e-posti kasutamise enamlevinud vigade vältimine
 • Kontaktide (Contacts) haldus ja kasutamisvõimalused, vead kontaktiväljade täitmisel, aadressraamat
 • Töö kalendritega (Calendar):
  • Ajaplaneerimise põhitõed
  • Enda aja planeerimine
  • Korduvate sündmuste planeerimine
  • Koosolekute korraldamine, koosolekukutsetele vastamine
  • Kolleegide kalendrikannete jälgimise võimalused
 • Tööülesannete (Tasks) planeerimine ajas:
  • Tööde planeerimise põhitõed
  • Endale tööülesande loomine ja selle täitmise jälgimine
  • Töökaaslasele töö delegeerimine ja selle täitmise jälgimine
 • Kokkuvõte ja praktikum:
  • MS Outlooki lihtsamad seaded ja muud olulised võimalused
  • Enda ajajuhtimise arendamine, lihtsad võimalused kaugtöö, mobiilse töö ja infotöötluse automatiseerimise korraldamiseks (võimalusel oma reaalselt töötava konto baasil)

Koolituse läbimisel osaleja oskab:

 • kasutada ja jälgida ajajuhtimise põhitõdesid ning e- töökorralduse „Head tava“
 • säästa aega e-kirjade töötlemisel, organiseerimisel, infootsingul, luua ja kasutada kaustasüsteemi MS Outlookis
 • enda ajajuhtimisega toime tulla, planeerida enda ja koosolekute aega, jälgida ja prioritiseerida tööülesannete täitmist ajas
 • õigesti kasutada kontaktihaldust
 • teadvustada grupitöö, kaug- ning mobiilse töö võimalusi
 • leida endale sobivaid MS Outlooki info sünkroniseerimiseks

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht:
6 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.