Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Suhtlemine laste ja lastevanemategaSihtrühm: kõik, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui ka lastevanematega, laste- ja noortelaagrite korraldajad ja läbiviijad, juristid, meditsiinitöötajad, noorsootöötajad, treenerid, laagrikasvatajad ning juhatajad ja teised lastega tegelevad inimesed.

Eesmärk:
Anda ülevaade, kuidas tulla toime erinevate keeruliste ja emotsionaalsete situatsioonidega, mis tulevad ette meditsiinitöötajatel suheldes lapsevanematega, lastega.

Käsitletavad teemad:

 • - Laste arengulised eripärad. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid;
 • - Psühholoogilise kontakti saamine lastega nõustamisvõtete abil;
 • - Lapsevanemate erinevad käitumismustrid: nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla;
 • - Lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil;
 • - Keerulised ja konfidentsiaalsed situatsioonid ning kuidas toime tulla;
 • - Suhtlemiskonfliktid - kas ja kuidas on võimalik neid lahendada;
 • - Abistaja toimetulek iseenda tunnete ja mõtetega.
Koolituse läbimisel osaleja:
 • tunneb lapse arengulisi eripärasid;
 • oskab ära tunda laste käitumuslikud, emotsionaalsed olukorrad, kriisisituatsioonid ja vastavalt neile oma suhtluse kohandada;
 • teab nõustamisvõtteid, kuidas saada lastega psühholoogilist kontakti;
 • tunneb erinevaid suhtlemiskonflikte suheldes lapsevanematega ja oskab neid lahendada;
 • oskab toime tulla iseenda tunnete ja mõtetega.
Õppemaht: 8 akad tundi või vastavalt kliendi soovidele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemeetod: loeng, situatsiooniharjutused 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.