Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Õpiraskustega laps koolis

30.03.2017
10:00 - 16:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Koolituse eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust märkamaks ja aitamaks õpiraskustega õpilasi koolis.

Käsitletavad teemad:
- õpiraskuste põhjused: märkamine, teadvustamine ja toimetulek
- usaldusväärse kontakti loomine õpilasega
- koostöövõimalused lapsevanematega, suhtlemise nipid ja tehnikad
- hoiakud ja eelarvamused
- probleemide lahendamist takistavad suhtlemistehnikad ja nendest hoidumine
- õpilase käitumismuutusi motiveerivad suhtlemistehnikad
- selge eneseväljendus ja -kehtestamine.
- praktiline probleemjuhtumite lahendamine ja analüüs
- õpetajate eneseabi piiratud abistamisvõimaluste korral

Koolituse läbinu:
• oskab märgata õpiraskustega last;
• oskab luua usaldusväärset kontakti abi vajava õpilasega;
• oskab hoiduda eelarvamustest ja  tunneb probleemide lahendamisel ette tulevaid takistavaid suhtlemistehnikaid ja oskab neist hoiduda;
• oskab ennast selgelt väljendada ja enesekehtestada;
• teab eneseabi võimalustest piiratud abistamisvõimaluste korral.

Õppemaht: auditoorne loeng 7 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Koolitus on üles ehitatud koostööd toetavate suhtlemistehnikate ja põhimõtete tutvustusele ja praktiseerimisele, kuid keskendutakse ka osalejate poolt välja toodud probleemide spektrile.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.