SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Õpetajate eneseanalüüs

01.12.2019-31.12.2019

Õpetajate eneseanalüüs: oskus ise hinnata ennast ja enda tööd, õpetaja osalus erinevates protsessides


Eesmärk: tutvustada erinevaid eneseanalüüsi võimalusi nii mõtete, emotsioonide kui käitumise tasandil ja aidata osalejatel planeerida vajalikke käitumuslikke muutusi efektiivsemate tulemuste saavutamiseks.

Koolitusteemad:

  • Eneseanalüüs: millal, miks ja kuidas? Esmased emotsionaalsed ja käitumuslikud märgid, mis viitavad eneseanalüüsi vajadusele? Kuidas meie keha annab märku, et midagi on valesti ja mida selle teadmisega peale hakata?
  • Millised on meie alateadlikud hirmud, lahendamata probleemid ja mõttemustrid, mis otseselt või kaudselt mõjutavad igapäevast toimetulekut? Osalejate alateadlike pingeallikate kaardistamine ja mõjutegurite esiletoomine nende igapäevaelus.
  • Isikliku ja tööelu tasakaal: vastastikune mõju ja toimetulekuvõimalused kasutades erinevaid psühhoteraapia võtteid.
  • Muutuste algatamise psühholoogilised põhiprintsiibid: tüüpilised mõttemustrid, muutust takistavad hoiakud, eelarvamused, kogemused ja hirmud ja nende ületamise võimalused erinevate võtetega.
  • “Mugavustsoonis” olemise võlud ja valud lühi- ja pikaajalises perspektiivis.
  • Toimetulek erinevate isiksusetüüpide (nt. manipulaatorid) ja keerukate olukordadega (nt. agressiivsus, viha jne.), sh. lahendamatute konfliktidega.
  • Mõjutamis- ja veenmisoskuste arendamine: suhtlemistehnikad, mis aitavad saavutada püsivamaid tulemusi
  • Emotsioonid ja mõtted: kuidas tekivad ja süvenevad negatiivsed tunded (nt. viha, süütunne, abitus, hirm, alaväärsus jne.) ning kuidas neid mõtete ja käitumise tasandil mõjutada ja muuta?
  • Enesemotiveerimine: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada või suurendada töömotivatsiooni?

Kõik antud teemad viiakse läbi praktiliselt.

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.