Laste positiivse käitumise toetamine rühmas

13.11.2017
10:00 - 15:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Sihtgrupp: Lasteaedade õpetajate assistendid ja õpetaja abid

Koolituse eesmärgiks on kujundada arusaama lapse käitumisraskuste põhjustest ning laste käitumise suunamise võimalustest.

Lektor: Lii Lilleoja. On lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika erialal ja omandanud seal ka pedagoogikamagistri kraadi. Ta on õpetanud aastakümneid nii lasteasutustes kui kõrgkoolides lapsi ja üliõpilasi, töötanud logopeed-eripedagoogi, õpetaja ja lektorina. Läbinud ka pereterapeudi väljaõppe ning praktiseerib perenõustajana.

Käsitletavad teemad:

1. Sotsiaalne areng koolieelses eas
2. Käitumisraskused ja nende põhjused
3. Positiivse käitumise kujundamine rühmas
4. Meeskonnatöö käitumisraskuste ennetamisel ja positiivse käitumise kujundamisel

Koolituse tulemusena osaleja:
1. Tunneb lapse sotsiaalse arengu põhimõtteid
2. Teab käitumisraskuste põhjusi
3. Oskab rühma meeskonna liikmena toetada lapse positiivse käitumise kujunemist.

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised harjutused

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie haridusasutuse spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.