SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Lapse koolivalmidus

01.06.2020-31.07.2020

Käsitletavad teemad:

  • Lapse koolivalmidus - mis see tähendab ja mida lapsevanem saab selleks teha?
  • Koolivalmidus ei tähenda head lugemis-, arvutamis- ja keeleoskust – vaadelda tuleb lapse kompleksset valmidust: psühhofüsioloogilist, intellektuaalset ja sotsiaalset valmidust.
  • Koolivalmidus on alati kahepoolne: lapse oskusi ja valmidust aitab kujundada lapsevanem tegelikult juba sünnist alates. Kuidas lapsevanem saab last abistada, et kooliga kohanemine oleks kergem? 
  • Mida kooliminev laps võiks osata?
  • Mida koolimineva lapse vanem võiks osata?

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.