SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Kommunikatsioon ja koostöö õpetaja ning lapsevanema vahel

01.08.2020-31.12.2020

Käsitletavad teemad:

  • Lapsevanemaga koostöö alused
  • Õpetaja ja lapsevanema vastastikused ootused, rollid ja vastutusala
  • Efektiivne suhtlemine ja toimiv koostöösuhe lapsevanematega
  • Koostöö probleemsete lapsevanematega
  • Muredest, probleemidest rääkimine
  • Ründav lapsevanem - põhjused ja toimetulek
  • Õpetaja- lapsevanema koostöö kui ressurss lapse arengu ja õppimise soodustamiseks ning toetamiseks

Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.