Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

I koolitus - Eneseteadlikkus

24.08.2021
13.00-17.15
Tallinn, Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass                                                                                     

120 €+km

Elo Lättemägi

Elo Lättemägi on vabakutseline noortevaldkonna koolitaja ja noorsootöö praktik, kes on valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil tegutsenud pea kümme aastat. Ta on töötanud väga erineva taustaga noortega ning muuhulgas olnud ka mobiilne kontaktnoorsootöötaja avalikus linnaruumis. Elo on nii Eestis kui välismaal viinud viimase kuue aasta jooksul läbi hulgaliselt koolitusi noortega töötavatele spetsialistidele noorsootöö, noorsootöötaja enesearengu ja -analüüsi, noorte kaasamise ja toetamise, mobiilse ja kontaktnoosootöö metoodika jt. teemadel. Seejuures on noortega töötava spetsialisti eneseteadlikkus, reflektiivne praktika ja enesejuhtimisoskused kõigi eeltoodud koolitusteemade lahutamatuks osaks. Elol on noorsootöö erialal rakenduskõrgharidus, ta on läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi ning praegu on ta end täiendamas magistriõpingute raames Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Alates 2019. aastast on Elol täiskasvanute koolitaja kutse 6. tase. 

„Meie suurim vabadus on otsustada, kuidas me asjadele reageerime.“ Charlie Mackesy

"Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades" on haridus- ja noortevaldkonna spetsialistidele mõeldud koolitusprogramm.

Koolitusprogramm koosneb kolmest koolitusest:

I koolitus - Eneseteadlikkus ( Tallinnas)
II koolitus - Enesejuhtimisoskused (Tallinnas), kuupäev selgumisel

III koolitus - Eneserefleksioon (Tallinnas), kuupäev selgumisel

Antud koolitusprogramm leiab aset Tartus järgnevatel kuupäevadel: 19.05.2021., 09.06.2021 ja 10.06.2021. Vaata täpsemalt meie koolituskalendrist.

Võimalus on osaleda kõigil kolmel koolitusel (kogu programmi soodushind 295€ + km) või üksikutel osadel (ühe koolituse hind 120€ + km).


Koolitusprogrammi eesmärk:
Noortega töötava spetsialisti eneseteadlikkuse edendamine ning enesejuhtimis-oskuste toetamine keerulistes suhtlusolukordades. Koolitusprogramm võimaldab osalejatel oma praktikasse lõimida eneseregulatsiooni ja eneserefleksiooni tehnikaid.

Koolitusprogrammi tulemusena osaleja:
- mõistab eneseteadlikkuse olulisust toimetulekuks keerulistes suhtlusolukordades.
- tunneb eneseregulatsiooni komponente ja tehnikaid emotsioonide reguleerimiseks ja soovitud käitumise saavutamiseks oma töös.
- oskab kasutada eneserefleksiooni tehnikaid keeruliste suhtlusolukordade analüüsimiseks.


Tagasiside koolitajale:
"Olen nüüdseks osalenud mitmel eriteemalisel Elo koolitusel. Leian, et ta on koolitajana äärmiselt professionaalne ning sisukas, kasutades vaid neid meetodeid ja tegevusi, millesse ka ise täielikult usub. Tema koolitused on alati väga põhjalikult ette valmistatud ning läbi mõeldud."

"Elost õhkub hoolivust oma koolitusel osalenute suhtes- on näha, et ta päriselt soovib, et osalejad tema koolitustelt midagi õpivad, arendavad ning kaasa saavad. Ja enda kogemusest lähtuvalt võin öelda, et nii see ka üldiselt läheb, sest tema lugudest ja meetoditest on midagi õppida nii professionaalseks-, kui ka isiklikuks enesearenguks. Samas on ta ka oma juhendamises väga paindlik ja kohanemisvõimeline ning on valmis rääkima just nendel teemadel, millest osalejatel on vajadus rääkida ning millesse rohkem süveneda, tuues seejuures hästi edasi uusi vaatenurki ning illustreerivaid ning praktilisi näiteid."

„Elo kui koolitaja oli igati asjakohane ja väga tore. Koolitus oli suhtlemispõhine. Huvitavad küsimused ja hulgaliselt häid praktilisi tehnikaid-soovitusi-nippe tuli koolitajalt. Palju arusaadavaid näiteid elust enesest, mis toetas kõige enam õppeprotsessi. Väga huvitav ja haarav, aeg läks nii ruttu. Koolitusel oli positiivne õhkkond."


Sihtrühm: Laste ja noortega töötavad spetsialistid üld-(sh alusharidus) ja huviharidus süsteemis ning noorsootöös.

Eesmärk: Koolituspäeva eesmärgiks on spetsialisti eneseteadlikkuse edendamine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Omaenda väärtuste tajumine ning nende mõju praktikale
  • Keeruliste olukordade olemus ja individuaalsus
  • Senised toimetulekuviisid ja reaktsioonid
  • Eneseteadlikkust pidurdavad tegurid
  • Eneseteadlikkuse edendamise võimalused ja enesehoid

Ajakava:

13.00-14.30 1,5 t ehk 2 ak t

14.30-14.45 sirutuspaus

14.45-16.15 2 ak t

16.15-16.30 sirutuspaus

16.30-17.15 1 ak t


Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab eneseteadlikkuse olulisust toimetulekuks keerulistes suhtlusolukordades.
  • hindab keerulistes olukordades oma toimetulekuviiside tugevusi ja arenguvõimalusi.
  • kavandab oma tööd ja edasist praktikat eneseteadlikumalt ja ennasthoidvamalt.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: kokku 7 ak t, 5 akadeemilist tundi auditoorset koolitust ja 2 ak t iseseisvat tööd koolituse järgsel perioodil


Õppemeetod:
 suhtluspõhine loeng, praktilised harjutused ja ülesanded, paaris- ja grupitööd, eneserefleksioon

Koolituse hind sisaldab:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete ja aruteludega, õppematerjalid, kohvipaus ja tõend.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekavarühm: psühholoogia
Õppesuund: sotsiaal- ja käitumisteadused