Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Autismispektri häirega laps haridusasutuses

23.10.2017 - 24.10.2017
10:00 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtgrupp: Haridusasutuste õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, eripedagoogid jt huvilised

Koolituse eesmärgiks on anda juhised ära tundmaks autismispektri häiretele omaseid jooni lapse käitumises ning rakendada lapse arendamisel sobivaid võtteid ning alternatiivkommunikatsiooni vahendeid lapse vajadustest lähtuvalt.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus: ülevaade autismi mõistmise muutumisest ajaloos (3 tundi)
2. Diagnoosimise kriteeriumid tänapäeval ja esinemissagedus (3 tundi)
3. Ülevaade autismispektri häiretele iseloomulikest joontest lapse käitumises. Piirnemine teiste arenguhäiretega (6 tundi)
4. Juhendamisvõtted ja alternatiivkommunikatsiooni vahendid autistliku lapse juhendamisel (2 tundi)
5. Juhtumianalüüs (2 tundi)

Koolituse läbinu:
• Omab ülevaadet autismi teadaolevatest põhjustest;
• Kirjeldab autistlikke käitumisjooni;
• Selgitab autistliku inimese juhendamise ja põhimõtteid (ajaline ja ruumiline struktureerimine jne); 
• Omab ülevaadet alternatiivsete suhtlusvahendite kasutamise võimalustest (esemed, piktogrammid).

Õppemaht: auditoorne loeng 16 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded rühmatööna, juhtumianalüüs

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie haridusasutuse spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.


Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.