Esmaabi väljaõppe koolitus (16 akad t)

17.09.2019 - 18.09.2019
10:00 - 16:30
Paide, Pärnu 6 (Paide SPA hotell)

77 €+km
Lektor

Tatjana Jušinski

On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistrikraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks ka esmaabikoolitajana. 2012. aastal omistati Tatjanale aasta õe tiitel.
Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Käsitletavad teemad:
1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
2) eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
3) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine);
4) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
5) esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
6) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
7) esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
8) esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Koolituse läbimisel osaleja:
- hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
- kasutab õigeid elustamisvõtteid
- peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
- teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
- annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
- arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamise) sooritamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 16 akadeemilist tundi


Koolituse hind sisaldab:
 auditoorne koolitus, praktika, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus
Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.