Esmaabi väljaõppe koolitus (16 akad t)

07.03.2019 - 08.03.2019
09:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Tatjana Jušinski

On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistrikraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks ka esmaabikoolitajana. 2012. aastal omistati Tatjanale aasta õe tiitel.
PS!  Koolitusgrupp on täitunud!

Sihtgrupp:
Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib
ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik muud esmaabi huvilised.

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000)
"Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord"igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.  Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.
EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
 • Esmaabi olemus
 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Esmaabi andmise taktika
2. Elustamine
 • Uppunu elustamine
 • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
3. Välised verejooksud ja šokk
 • Verejooksu peatamise võtted
 • Šoki olemus ja selle tunnused
4. Haavad
 • Haavade teke
 • Sidumise tehnika ja reeglid
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
5. Traumad ja luumurrud
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

Koolituse läbimisel osaleja:
 1. hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 2. kasutab õigeid elustamisvõtteid
 3. peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 4. teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
 5. annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 6. arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega
PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamise) sooritamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 16 akadeemilist tundi


Koolituse hind sisaldab:
 auditoorne koolitus, praktika, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus
Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.