Esmaabi väljaõppe koolitus (16 akad t)

29.06.2020 - 30.06.2020
09:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

77€+km
Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine) sobib ettevõtete esmaabiandjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejatele, lapsehoidjatele, treeneritele jm elukutsetele, millel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus,