Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t)

15.03.2019
09:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Tatjana Jušinski

On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistrikraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks ka esmaabikoolitajana. 2012. aastal omistati Tatjanale aasta õe tiitel.
Tähelepanu! Grupp on komplekteeritud. Järgmine Tartu koolitus, kus on vabu kohti, toimub 04.04.2019

Sihtgrupp:
ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid ja lasteaiatöötajad, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi 8-tunnist täiendõppe koolitust. Oodatud on ka muud esmaabi huvilised.

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe (16h koolitus) läbinud esmaabiandja.  Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.
 EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Käsitletavad teemad:
 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Esmaabi andmise taktika
 • Elustamine ja selle tehnika
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
 • Verejooksu peatamise võtted
 • Šoki olemus ja selle tunnused
 • Haavade teke
 • Sidumise tehnika ja reeglid
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
 • Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll
Koolituse läbimisel osaleja:
 1. hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;
 2. kasutab õigeid elustamisvõtteid;
 3. peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;
 4. teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest;
 5. annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral;
 6. arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.
PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamise) sooritamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni jm asutuste poolt aktsepteeritud tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, praktika, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.