Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 akad t)

01.01.2020
10.00 - 16.30
Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)

56€+km
Lektor

Tatjana Jušinski

On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistrikraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks ka esmaabikoolitajana. 2012. aastal omistati Tatjanale aasta õe tiitel.
Sihtgrupp: ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.

Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Käsitletavad teemad:
 1. õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 2. eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 3. esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine);
 4. esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 5. esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 6. meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 7. esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 8. esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.
Koolituse läbimisel osaleja:
 • hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
 • annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega
PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete sooritamiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 8 akadeemilist tundi


Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, praktika, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.