Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tulemuslikud ja motiveerivad arenguvestlused

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Hea kaasaegse juhtimispraktika juurde kuulub arenguvestlus, mis aitab juhil hinnata alluva tulemuslikkust, anda tagasisidet ja leppida kokku töökorralduses ning eesmärkides. Paraku võib tegelikkuses osutuda, et vestlus kujuneb mõlema poole jaoks kasutuks ja ebamugavaks kohustuseks. Koolitusel õpime kasutama arenguvestlust kui tulemuslikku ja motiveerivat juhtimisinstrumenti, mis annab juhile hea ülevaate oma meeskonnast ja parema kontakti alluvatega.

Koolitus sobib väga hästi juhtidele, kes soovivad arenguvestlust kasutusele võtta või toimuvaid vestlusi sisukamaks ja kasulikumaks muuta.

Käsitletavad teemad:
1) Mis ja milleks on arenguvestlus
• Arenguvestlus kui juhi töövahend
• Vestlusega seotud müüdid ja eelarvamused
• Vestluse erinevad rõhuasetused: hindamis-, arengu- või tulemusvestlus

2) Vestluse ettevalmistus ja läbiviimine
• Milliseid eesmärke seada vestlusele juhina, milliseid alluvana?
• Milliseid alusmaterjale saaks kasutada vestluse ettevalmistamiseks (ametijuhendid, tööplaanid, jm aruandlus).
• Vestluse ülesehituse põhimõtted, vestluse teemad ja nende loogiline järjestus.

3) Vestluse läbiviimine
• Töötajate hoiakute, eelhäälestuse ja organisatsiooni sisekliima mõju arenguvestlusele –juhtumipõhised arutelud.
• Usaldusliku kontakti saavutamine erinevate alluvatega. Raskete juhtumite analüüs ohtude ja võimaluste teadvustamiseks.
• Vestluseks vajalikud suhtlemiskompetentsid: mõjus eesmärkide seadmine, kuulamine, tagasiside andmine, kokkulepete saavutamine – rollimängud oskuste harjutamiseks.
• Kuidas saab juht hinnata vestluse tulemuslikkust?
• Millest sõltub hilisem tulemuste kasutamine

Koolituse läbinud juht:
• mõistab, millist kasu annab arenguvestlus alluvate ja meeskonna juhtimisel
• on arutelude ja kaasuste lahendamise käigus läbi mõelnud oma alluvate jaoks sobivad vestluse teemad ja märksõnad
• teab, mida teha vestluse ettevalmistamiseks
• on täiendanud oma vestluse läbiviimiseks vajalikke oskusi
• teab, kuidas vestlus kokku võtta ja mida teha vestluse tulemuste rakendamiseks
• oskab kasutada vestlust alluvate tulemuslikkuse ja motivatsiooni tõstmiseks

NB! Lisaks õppematerjalile saab iga osaleja koolituselt kaasa järgmised praktilised tööriistad:
- vestluse ettevalmistuslehe näidise
- tulemuste kokkuvõtte vormi
- küsimustiku alluvate motivatsiooni ja meeskonnatöö hindamiseks

Koolitusgrupi suurus: kuni 20 osalejat

Õppemaht: 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: lühiloengud ja juhtumiarutelud, praktilised ülesanded ja rollimängud

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.