Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine

26.11.2019
10:00 - 17:00
Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)

199 €+km
Lektor

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotus toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna tegutseb Jaak tootmise valdkonna koolitaja ja konsultandina Äripäeva Akadeemias, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmist ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.
NB! Registreerudes ka koolitusele "Ettevõtte tootmistegevuse planeerimine ja eesmärgipärane juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajanduse planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandijuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.  

Käsitletavad teemad:
- Tarneahela koostöö ja tootmislogistika eesmärgid ja ülesanded
 • Väärtusahela dünaamika
- Materjalivajaduse planeerimine
 • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
 • Tootmisprogrammist lähtuv materjalide planeerimine
 • Tarbimisest lähtuv materjalivajadus
Materjalivarude juhtimine
 • Materjalivarude liigid
 • Varude täiendamise erinevad põhimõtted
 • Materjalide transport
 • Võrkplaneerimine
Tarneahela koostöö
 • Tarneahela juhtimise erinevad mudelid ja meetodid
Ostutegevus korraldamine
 • Materjalide sisseostu organiseerimine
 • Ostuturi uuringud
 • Tarnijate hindamine
Koolituse tulemusena osaleja:
- Saab osaleja tervikliku arusaamise tootmisettevõtte toomislogistika ja materjalivajaduse planeerimise erinevatest eesmärkidest, ülesannetest ja aspektidest tootmisettevõttes;
- Õpib tundma materjalimajanduse ning tootmislogistika teiste aspektide eesmärgipärase planeerimise ja juhtimise praktilise mudeleid ning meetodeid;
- Oskab neid mudeleid rakendada oma ettevõtte efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks;
- Ülevaate tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevatest mudelitest ja meetodites.
Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod: Koolituse käigus lähtutakse tootmisettevõtte materjalimajanduse korraldamise erinevatest aspektidest ja pakutakse välja erinevaid meetodeid ning mudeleid materjalivarude optimeerimiseks. Koolitusel lahendatakse praktilisi optimeerimisülesandeid, mis aitavad paremini mõista erinevate meetodite olemust. Selline lähenemine anna ülevaate materjalivarude optimeerimise erinevatest võimalustest ja aitab ettevõttel valida ettevõtte tegevusega kõige paremini sobiv materjalivarude tagamise strateegia.
Koolituse käigus pakume läbi teooria ja praktiliste ülesannete meetodeid ja mudeleid nendele küsimuste efektiivsemaks lahendamiseks.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Registreerudes ka koolitusele "Ettevõtte tootmistegevuse planeerimine ja eesmärgipärane juhtimine", siis saate mõlemalt soodustust 10%. Koolitused leiate seotud koolituste alt lehekülje lõpus.