Töötajate isikuandmete kaitse ja töötlemine

22.04.2019
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

149 €+km

Liisi Jürgen

Liisi Jürgen (vandeadvokaat, Tartu Ülikooli külalislektor). Koolitaja juhib NJORD Advokaadibüroo IT-õiguse valdkonda. On vandeadvokaat NJORD Advokaadibüroos ning külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Koolitaja peamised tegevusvaldkonnad on e-kaubandus ja IT lepingud. Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistes küsimustes, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist, tarbijakaitset ja tootearendust. 2015. aastal sai koolitaja oma teise juura magistrikraadi Saksamaa Münsteri Ülikoolist. Tema lõputöö on kirjutatud teemal „Elektroonilised allkirjad vastavalt EL seadustele“. Samuti on ta juuras omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist.
Sihtrühm: kõik personalitöötajad, ettevõtjad, raamatupidajad, osakonnajuhid jms

Eesmärk: tutvustada isikuandmete töötlemise spetsiifikat seoses töötajate ja personalitööga

Käsitletavad teemad:

 • Isikuandmete ja eriliigiliste isikuandmete töötlemise põhimõtted praktiliste näidete abil; 
 • Töötajate isikuandmete töötlemise eripärad; 
 • Töötaja teavitamine (millal ja kuidas peab teavitamine toimuma); 
 • Töötajalt nõusoleku võtmine (millal ja kuidas peab võtma);
 • Töötaja andmete edastamine kolmandale isikule (millal ja mis tingimustel võib andmeid saata kliendile, koostööpartnerile, kontsernis, konkursside ja riigihangete raames jne); 
 • Konfidentsiaalsuskohustus töötajale;
 • Konkurentsikeelu ja konfidentsiaalsuskohustuse kontrolli raames isikuandmete töötlemine peale töösuhte lõppu;
 • Haiguste ja puudumiste käsitlemine, teadetetahvlid, ettevõtte peod, personalikoosolekud vms raames isikuandmete töötlemine;
 • Töötajaga seotud pereliikmete isikuandmete töötlemise reeglid;
 • Töötaja juhendamine;
 • Mida teha rikkumise korral. 
Koolituse läbimisel osaleja:
 • Omandab eeltoodud käsitletavad teemad;
 • Oskab hinnata oma ettevõtte riske. 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 6 akad tundi

Õppemeetod:
loeng-seminar, praktilised näited, arutelud, slaidid

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.