Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Otsustavate töögrupi- ja koosolekute juhtimise õpituba

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Koosolekute juhtimist võib vaadelda kui toimivate kokkulepete sõlmimist. Mõnikord öeldakse „jah”, ent sõnadele ei järgne tegusid. Mis teeb kokkuleppest kokkuleppe? Kuidas sõlmida grupiga kokkuleppeid? Miks mõnikord tundub, et kokkulepe on saavutatud, aga tegelikult seda ei järgita? Kuidas tagada koostöö ja toimivad kokkulepped? Kuidas teha nii, et asjad hakkavad ka tegelikult toimuma?

Praktilise õpitoa eesmärk ongi anda otsustavate töögruppide ja koosolekute edukaks juhtimiseks vajalikke teadmisi ja arendada praktilisi koosolekute juhtimise oskusi.

Sihtrühm: Juhid, projektijuhid jt, kelle ülesandeks on juhtida koosolekuid või töögruppe ja kellele see roll on uus

Õpitoas käsitletavad teemad:
- Töögrupi/koosoleku ettevalmistamine,
- Töögrupi juhi roll, eduka koostöö eeldused ja takistused töögrupis;
- Nõupidamise sissejuhatamine ja eesmärgistamine;
- Töögrupi/koosoleku juhtimine sh erinevate kaasamis- ja arutelu juhtimise meetodite kasutamine, 2-3 meetodi praktiline harjutamine ja harjutuste analüüs;
- Grupiprotsessid töögrupis/koosolekul ja nendega arvestamine, sh töögrupi juhi tegevused grupis;
- Erinevate probleemide lahendamine, koostööõhkkonna säilitamine, vastuseisuga toimetulek
- Koosoleku tulemuste protokollimine ja järeltöö.

Õpitoas osalemise tulemusena on osaleja: 
- on teadvustanud töögrupi läbiviija rollile iseloomulikke nõudmisi ja käitumisviise;
- teab töögrupi/koosolekute juhi peamisi töövahendeid ning oskab peamisi neist praktikas kasutada;
- oskab kujundada koostööks vajalikku õhkkonda, oskab osalejaid kaasata ning saab hakkama vastupanuga;
- oskab säilitada koostöösuhteid ka konfliktsemate olukordade korral;
- tunneb tehnikaid ja võtteid, mis toetavad otsustamist, kokkulepete saavutamist.

Õppemeetodid: lühiloengud, grupiarutelud, erinevad harjutused ning harjutuste analüüs.

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: kuni 18 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.