Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Psühholoogiline esmaabi

01.01.2020
10:00 - 13:15
E-ÕPE

50 €+km
Lektor

Ingelise Israel

Ingelise on lõpetanud Holistilise Teraapia Instituudis regressiooniteraapia 4-aastase õppe ning tegutseb täna ettevõtjana. Ta on end aastaid täiendanud erinevatel täiendkoolitustel ja kursustel Eestis, mitmetes Euroopa paikades ja ka Indias. Ta on osanud muuta õpitu oma igapäevaelu loomulikuks osaks ning seda terviklikult ja süsteemselt ka teistele edasi anda. Koolitamisega tegeleb Ingelise alates 2004. aastast. Osalejad ütlevad sageli, et osaletud kursused on hästi struktureeritud, praktilised, kaasahaaravad ja neil on pikaajaline mõju. Ta on Swedbankis aidanud välja töötada ja ellu viia töötajate coachingu projekti aastatel 2008-2009. Läbi viinud mitmeid koolitusi enese motivatsiooni ja psühholoogilise enesehoiu teemadel. Ta on läbinud JCI Treeninginstituudi treeneritele mõeldud rahvusvahelise täiskasvanute koolitamise koolitusprogrammi PRIME Leedus 2004 aastal. Aastast 2006 omab täiskasvanute koolituse CLT (Certificated Local Trainer) sertifikaati, 2007 aastast CNT (Certified National Trainer) sertifikaati. Lõpetanud 2010 andragoogika (täistkasvanute koolitaja) kutsekvalifikatsiooni kursused, omandatud andragoogi III kutse. Lisaks omab magistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises ning pikaajalist kogemust panganduses.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult. Samuti on soovitatav kasutada kaamerat, et koolitaja saaks teiega paremini suhestuda.

Koolitus katab peamisi stressijuhtimisega seotud olulisi teemasid. Aitab mõista isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul. Ja seda just praegusel keerulisel ajal, mil iga päev koroona oht aina kasvab ning peame oma tavapärasest elust vaikselt taas justkui kõrvale astuma. Osalejate vajaduse korral saame koolituse fookuse suunatagi praegusele olukorrale seoses koroonaga. Kodus töötamine, tööpuudus, tervisemured endal ja lähedastel, kogu maailmas jätkuv pandeemia, majandusliku seisukorra halvenemine – see kõik on väga stressirohke!

On mitmeid lihtsaid ja praktilisi võtteid, mida saab igapäevaselt praktiseerida, et vähendada pinget, stressi ja ärevust ning hoida end kohal, tasakaalus ja tegusana. Ja seda nii kodukontoris töötades, kui töötegemise võimalust hetkel üldse ei ole vms.
Osalejad saavad vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha. Õpitakse erinevate seisundite eest vastutust võtma ja neid juhtima. Osalejad saavad ülevaate erinevatest stressijuhtimise viisidest nii teoorias kui praktikas. Teoreetilist aluspõhja saadavad koheselt kaasatehtavad harjutused, õpitakse psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks. Annab juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks.

Sihtrühm: kõik huvilised, eelteadmisi pole vaja

Eesmärk: õppida mõistma isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul

Käsitletavad teemad: 

 • Sissejuhatus teemasse; eesmärgi, ülesehituse ja metoodika tutvustus ning soojendusharjutus
 • Stress ja enesediagnostika: oma seisundist arusaamine ja stressireaktsioonide lugema õppimine;
      1. Stress ja selle toimimise üldised põhimõtted
      2. Ülevaade erinevatest peamistest stressiallikatest, seda just hetkeolukorrast tulenevalt
      3. Meie sisemised ohutuled: sissevaade füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha
      4. Enesediagnostika: stressiseisundid ja isiklike stressireaktsioonide kaardistamine;
 • Psühholoogiline enesehoid ja sisemises tasakaalus püsimine
      a) Psühholoogilise enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks
      b) Enesejuhtimine: oma füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete seisundite eest vastutuse võtmine ja nende mõjutamise viisid. Teoreetiline taust ja praktilised harjutused
          1. Füüsiline: kehateadlikkus, teadlik hingamine, lihtsad harjutused füüsilise energia käivitamiseks, füüsiline kontakt ja piirid; kehahoid ja jõupoosid (power pose);
          2. Intellektuaalne: teadlikkus mentaalsest aktiivsusest, selle mõjudest ärevusele ja stressile, erinevad mõjutamise viisid; ajutegevuse aktiviseerimine ja lõdvestamine; Mindfulness ja kohalolu, erinevad kohalolupraktikad, VAK harjutused
          3. Emotsionaalne: Tundetarkus: oma emotsioonide lugemise oskus ja reguleerimise viisid, vaskulaarteooria (näolihaste aktivatsiooni mõju meeleolule); erinevad harjutused;
          4. Sotsiaalne: Tagasiside ja tunnustus; positiivsed emotsioonid, sotsiaalsete kontaktide tähtsus
 • Kokkuvõtted ja lõpetamine; Individuaalne tagasivaateline refleksiooniharjutus ja isikliku arenguülesande püstitamine
  Kokkuvõttev osa juhendab osalejaid kinnistama õpitut ja valmistab ette seda praktiliselt igapäevases elus kasutama.
   

Koolitaja jätab endale õiguse teha paindlikult muudatusi toodud teemade käsitlemisel, et vastata paremini osalejate soovidele ja vajadustele.

Ajakava:
10:00-11:30 koolitus
11:30-11:45 paus
11:45-13:15 koolitus

Koolituse läbimisel osaleja saab:
 • vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha
 • õppida võtma vastutust erinevate seisundite eest ja neid juhtima
 • õppida psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid
 • juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: elektrooniline tõend

Õppemaht: 4 ak tundi

Õppemeetod: Teoreetiline osa on kombineeritud koheselt kaasatehtavate praktiliste harjutustega (individuaalsed ülesanded ja harjutused). Jaotusmaterjalid iseseisvate harjutuste tarvis on osalejatele eelnevalt failiga saadetud või on allalaetavad koolituskeskkonnast.

Aeg on jagatud kaheks 1,5-tunniseks mooduliks, et tagada osalejate erksus ja valmisolek aktiivseks osaluseks. Koolitus toimub sõbralikus ja positiivses keskkonnas. Tegutsetakse selle nimel, et see oleks osalejate jaoks huvitav, kasulik ja lõbus.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooria ja praktiliste harjutustega koolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tõend

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekavarühm: psühholoogia
Õppesuund: sotsiaal- ja käitumisteadused