От специалиста к руководителю (Spetsialistist juhiks)

21.04.2020 - 22.04.2020
10:00 - 17:00
Tallinn, Koolitusruum täpsustamisel

375 €+km

Toomas Osvet

Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Juhtimiskogemust on tal üle 30 aasta esmatasandijuhist tippjuhini tehnika-, humanitaar- ja konsultatsiooni alal. Ta on omandanud kaks kõrgharidust: pooljuhtide füüsika erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Tagaside koolitusele:
"Minu küsimus enne koolitust oli: "Kas ma olen õigel teel? ... Kui olen, kuidas edasi?" Koolituselt sain teadmise, et olen ja selle kasuliku "vundamendi", kust on lihtne minna edasi. Lühiajalise koolituse kohta väga tubli töö! :) Kuidas plaanin koolitusel õpitut rakendada? Esimese asjana püüan selgusele jõuda, kuidas olen senini hakkama saanud teemadega: vajalikud suhtlemisoskused keskastmejuhi; töös suhtlemis- ja mõjutamisoskused. Teise asjana otsin välja soovitatud lisalugemise."

"Ootused olid küll hoopis teistsugused, aga sellegipoolest jäin väga rahule ja sain teadmisi rohkem kui oleksin loota osanud. Üheks kasulikuks nipiks oli minu jaoks peegeldamine raskete vestluste ajal ning plaanin seda hakata kasutama."

Целевая группа
: профессионалы, которые стали или станут в ближайшем будущем лидерами; менеджеры начального уровня и среднего звена

Цель: предоставить практические знания, чтобы преуспеть в роли лидера

Рассматриваемые темы:

Особенности управления:

 • Планирование: анализ, постановка целей, постановка задач;
 • Анализ текущей ситуации (SWOT);
 • Постановка целей (SMART);
 • Эффективный алгоритм постановки задачи для подчиненного. Инструменты для эфективной постановки задач и стили управления;
 • Растановка приоритетов и задач на основе матрицы Эйзенхауэра
Организация и координация. Делегирование управленческих полномочий:

 • шесть частичных алгоритмов для выполнения организационных функций;
 • координация в управлении, движении информации и коммуникация;
 • Делегирование и ее цели. Какие задачи можно делегировать, а какие не стоит.
Мотивация и развитие:

 • Что такое мотивация? Материальная и нематериальная мотивация.
 • Теория мотивации Герцберга
 • Концепция управление на основе стоимости. (К.Харский) Методы мотивации персонала в соответствии профилю мотивации.
Контроль, обратная связь:

 • Виды и типы контроля: поэтапный, профилактический, понимающий, окончательный, мониторинг, неожиданный контроль и т.д .;
 • Формы контроля : отчет, отслеживание, фото, письмо и т.д .;
 • Частота контроля и его влияние на подчиненных;
 • Обратная связь и способы ее подачи.
Необходимые навыки комуникации необходимые в работе менеджера среднего звена:

 • Трудности, с которыми сталкиваются люди, становящимися лидерами. Как утвердиться в новой роли и что делать, если ваши бывшие коллеги и нынешние подчиненные не хотят принимать Вас как нового лидера. Ожидания и конфликты новой роли, возникающие в результате стресса. Личные качества менеджера среднего звена, которые усложняют работу в роли нового руководителя.
Когнитивные (нейрологические) уровни по Роберту Дилтса
 • окружающая среда, поведение, навыки, убеждения, идентичность. Давайте поговорим о том, что эти уровни значат в жизни человека. Как избежать решения проблем на неправильных уровнях. На каких уровнях принимается негативная обратная связь и на каких уровнях дается обратная связь. Какие уровни нельзя провоцировать в стрессовых ситуациях.
Навыки общения и влияния:
 • Как начинать разговор. Что нужно знать, чтобы быстро установить контакт с собеседником. Используйте язык тела и функции голоса (скорость, сила и т. д.), чтобы поддерживать связь с людьми. Особенности зрительного, слухового и кинестетического мышления и их проявления в языке тела;
 • Что такое коммуникационные барьеры и почему их следует избегать в стрессовых ситуациях;
 • Навыки для самоутверждения. Когда разумно самоутвердить себя, когда сдаться. Я- и Вы- сообщения. Как их использовать;
 • Успешное лидерство через задавание правильных вопросов. Когда и сколько нужно их нужно задавать, чтобы разговор не менялся на допрос. Когда использовать открытые, когда закрытые вопросы. Как заставить голову думать и нести ответственность за свою работу.
По окончании тренинга:
 • Участник понимает, какие навыки ему необходимо развивать, чтобы стать успешным   менеджером среднего звена

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tunnistus

Õppemaht:
  auditoorne loeng, harjutused eraldi ja grupis, testid, arutelud, koolituse maht kokku 16 akadeemilist tundi

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus, lõuna

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.