Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

PS! Käesolev koolitus on üks osa  neljast koolitustest koosnevast moodulist. Täpse ülevaate moodulisse kuuluvatest koolitustest, hindadest leiate allapoole kerides.

Sihtgrupp:
Projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise tööd puudutavaid õiguslikke küsimusi, et teha oma tööd korrektselt ja õiguspäraselt ning tuvastada õiguslikult olulisi olukordi

Koolituse eesmärk: Lepingu täitmine, milleks on ju ka projektijuhtimine, toob tavaliselt kaasa olukordi, milles õiguslikult valede valikute tegemine võib viia erinevate probleemideni, alates lihtsalt väikesest vaidlemisest kuni lepingu lõpetamise, kohtus käigu ja suurte kuludeni. Kuidas mittejuristina niisuguseid olukordi võimalikult hästi ära tunda ja kuidas nendes võimalikult adekvaatselt käituda.

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Õigusest üldiselt. Mis see õigus üldse on? Kes teda teeb ja kust teda leida? Millistes seadustes on kirjas millised asjad. Kas tava on järgimiseks kohustuslik? Aga mis üldse on tava? Kas ma saan sõlmida lepingu kellegagi, kes ei ole isik? Kas nt ministeerium on isik? Mis vahe on headel kommetel ja heal usul?
- Lepingu elukaar. Millises vormis võivad lepingud esineda ja mis juhtub, kui ma ei järgi teatud vormi? Mis vahe on lepingul ja kokkuleppel? Millele pöörata tähelepanu lepingu ettevalmistamisel? Millal on leping sõlmitud? Millal lepingu täitmisega pihta hakata? Mis leping on projektijuhtimise leping? Mis on tüüptingimused ja milles on nende head ja vead? Kuidas peab lepingut täitma? Mida tähele panna lepingu muutmisel? Kas kirjalikku lepingut saab suuliselt muuta? Kas ma võin nõuda tähtaja pikendamist või muul viisil lepingu muutmist? Millal leping lõpeb?
- Probleemid lepingu täitmisel. Kuidas täita lepingut nii, et ei juhtuks „õiguslikke õnnetusi“? Kellele, millest ja millal tuleb teatada? Kas kõik peab olema kirjalik? Kas e-kirjast või telefonikõnest ei piisa? Mida teha, kui lepingut rikutakse? Kui suure kahju ma sisse võin nõuda? Milline on minu enda vastutus? Mis vahe on käendusel ja garantiil?- Erimeelsused lepingu täitmisel. Kas vaidlusi tasub lahendada kohtus ja kuidas selleks valmis olla? Kas kohtus kaotaja on süüdi mõistetud? Kui kiiresti ma kohtust oma õiguse kätte saan? Kui palju üks kohtuasi tegelikult maksma läheb? Kes selle kõik kinni maksab? Millal ma võidu korral raha kätte saan? Kas kohtusse minek on ainus võimalus vaidluse lahendamiseks?

Koolituse käigus leiame vastused nendele ja paljudele muudele praktilistele õiguslikele küsimustele, mis lepingute täitmise käigus tekivad. Püüame saada ülevaade kogu projektijuhile olulisest õigusest, et õiguslikult olulisi olukordi paremini ära tunda ja osata nendes õigeid otsuseid langetada.

Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse jooksul loob iga osaleja endale kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida igapäevatöös rakendada. Lisaks saavad osalejad kaasa koolituse teoreetilise osa materjalid.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

PS. Antud koolitust on ettevõtetel võimalik tellida objekti-/projektijuhtidele ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifika ja praktilised vajadused. Huvi korral võta ühendust ja koostame Teile hinnapakkumise.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISAINFO KOOLITUSMOODULITE KOHTA:
Käesolev koolitus on üks osa moodulist, mis koosneb järgmistest neljast koolitustest:
1) 31.01. - 01.02.2019, Ehituse projektijuhtimine (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus annab 11 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.

2) 02. - 03.04.2019, 25.04.2019, Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enese juhtimine projektikeskkonnas (3 päeva), osavõtutasu 845 €/osaleja

3) 26.04.2019, Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile  (1 päev), osavõtutasu 269 €/osaleja
Kui osalete kõigil kolmel eelpool nimetatud koolitustel, siis on osavõtutasu Teile kokku 1393 €.
Need 3 koolitust annavad kokku 32 TP. Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.
PS! Kui olete varem osalenud Tiit Valmi “Ehituse projektijuhtimise koolitusel” (ja esitate meile koopia tunnistusest), siis on osavõtutasu 2. ja 3. koolitusel osalemise eest 947 €. Sellisel juhul väljastame samuti tunnistuse 32 TP-le.

4) 05.-06.03.2019, “Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus” (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus TP ei anna.

Kui osalete tervel moodulil ehk kõigil neljal koolitusel (kokku 8 koolituspäeva), siis on kogu osavõtutasu Teile 1840 €. Mooduli kõiki koolitusi on võimalik valida ka üksikult.

Kõikidele hindadele lisandub 20% käibemaks.
Kui ühest asutusest on 3 või enam osalejat, küsi soodushinda!

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.