Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Praktiline stressijuhtimine - Juhtide arenguprogrammi 2. moodul

07.06.2021
10.00-17.00
Tallinn, Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)                                                                      

250 €+km
Lektor

Veiko Värk

Veiko Värk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Juhtide arenguprogrammi 2. moodul - vaata kogu programmi siit.

Kuidas toime tulla liigse stressiga?
Tule harjuta, kuidas saada parem kontroll enda stressitaseme üle - juhi ise stressi, mitte ära lase stressil ennast juhtida!

Soovitud eesmärkide saavutamiseks on moodul üles ehitatud selliselt, et see käsitleb läbi praktiliste harjutuste kõige olulisemaid stressijuhtimise põhimõtteid ja võimalusi ning arendab tõhusalt koolitusel osalejate oskusi stressi ära tunda ning stressi tekitavate olukordadega edukalt toime tulla.

Stressi täielikult ära kaotada ei ole võimalik, sest see on elutegevuse vältimatu osa. Küll on võimalik omandada strateegiad ja taktikad, mis aitavad stressi optimaalsuse piirides hoida – ja seeläbi stress enda kasuks tööle panna. Osalejatele tutvustatakse kolme stressijuhtimise strateegiat: probleemile, emotsioonile ja põgenemisele suunatud strateegiat. Vaadeldakse, missuguses situatsioonis on iga strateegia asjakohane ja missuguseid praktilisi stressijuhtimise eritaktikaid (tööriistu) on otstarbekas erinevatel juhtudel kasutada.


Tagasiside koolitaja koolitustele:
"Väga professionaalne koolitaja ja koolitus. Väga sisutihe ja huvitav. Mõnusad harjutused ja olukordade läbitöötamised. Väga hästi struktureeritud ja kompaktne. Palju kasulikku infot, mida saab igapäevaselt kasutada ka väljaspool töökeskkonda. Väga meeldis koolitaja aja planeerimine ja ajas püsimine. Teema väga hea valdamine."
– "Spetsialistist juhiks" koolitusel osalejad juuni 2020
Praktilise stressijuhtimise koolitust on koolitaja läbi viinud Juunika Koolituses alates 2020 oktoobrist kokku neljal korral. Alati on tagasiside olnud suurepärane. Osalejad on saanud palju kasulikke nippe.

Sihtrühm: Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid

Eesmärk: Selle valikmooduli eesmärk on arendada osalejate praktilisi stressijuhtimise oskusi erinevates situatsioonides, mis võimaldab saavutada soovitud tulemused ja õpiväljundid.

Samuti on eesmärgiks:
-mõista stressi soodustavaid faktoreid
-õppida paremini analüüsima enda käitumist
-õppida positiivset mõtlemisoskust
-õppida konkreetseid tehnikaid stressiga toimetulekuks
-leida uusi, igaühele ainuomaseid ressursse ja tehnikaid stressi ennetamiseks ja toimetulekuks stressiga
-tulla välja igapäevarutiinist ning saada positiivne elamuskogemus iseendast
-panna osalejate näod särama ja leida uut energiat

Koolitusel käsitletavad teemad:
 1. Kolm põhilist stressireaktsiooni:
  • psühholoogiline
  • käitumuslik
  • füsioloogiline
  • – ning sobilikud vastumeetmed;
 2. Enesejuhtimine:
  • kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine
  • kuidas ise enda emotsioone juhtida;
 3. Negatiivse sisekõne vaidlustamine ja positiivseks ümberkujundamine;
 4. Kuidas avastada ülemõtlemist ja sellele vastu astuda;
 5. Missugused on stressi tekitavad käitumisviisid ja kuidas neid ümber kujundada;
 6. Kuidas tulla edukalt toime igapäevapingetega?
 7. Kuidas kasutada visualiseerimise, hingamise ja järk-järgulise lõdvestumise tehnikaid stressi maandajana;
 8. Stressijuhtimine läbi 3 valiku: Muuda, Eemaldu, Alistu;
 9. Stressiga toimetulek läbi eesmärkide ümberhindamise.
Koolituse tulemusena osaleja:
-
on omandanud tõhusad ja hõlpsalt praktikasse rakendatavad stressijuhtimise töövahendid,
- mis võimaldavad stressi aegsasti ära tunda ning stressi tekitavate olukordadega edukalt hakkama saada.
- on õppinud tundma, juhtima ja ennetama stressi.
- tunneb enesehoiu strateegiaid ja tema inimeste juhtimise kompetentsid on arenenud.
- mõistab isikliku stressi tekkimise mehhanisme ning suudab enda stressoreid eos maandada;
- oskab ennetada inimestega suhtlemisest tulenevat stressi;
- oskab ennast emotsionaalselt juhtida ning tekkivat tööpinget maandada.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 8 akadeemilist tundi


Õppemeetod:

 • Õpime mõistma ja nägema nii "hea" kui "halva" stressi tekke põhjuseid ja vaatame, millest tunda ära stressi tekitavat mõtteviisi ning kuidas seda muuta.
 • Vaatame, kuidas mõjutavad meie mõtted, uskumused ja hoiakud meie üldist toimetulekut ning õnnestumist.
 • Õpime ära tundma stressi esimesi tähtsamaid sümptomeid.
 • Viime läbi harjutuse enda stressorite kaardistamiseks ja nendega toimetuleku strateegia loomiseks.
 • Õpime praktikas ellu rakendama paljusid tõhusaid stressijuhtimise tööriistu, mis soodustab nende edukat iseseisvat ellurakendamist pärast koolitust.
 • Valikmoodul sisaldab interaktiivseid lühiseminare, grupiarutelusid, individuaalseid- ja paarisharjutusi.
 • Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipausid.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. 

Õppekavarühm: psühholoogia
Õppesuund: sotsiaal- ja käitumisteadused