Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas”

28.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

150 €+km
Lektor, MSc (psühholoog)

Marju Koor

Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja.Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.
Soodushind 150 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%) kehtib kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 07.01.2019. Alates 08.01.2019 on koolituse hinnaks 189 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%).

Sihtrühm
: müügi- ja teenindusspetsialistid, sotsiaal- ja pedagoogika valdkonna spetsialistid , keskastme juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: algatada muutusi osalejate mõtte- ja käitumismustrites, et saavutada suurem motiveeritus uute eesmärkide poole liikumises

Käsitletavad teemad:

  • Motivatsioon: mis see on ja kuidas tekib? Mudeli “Logical Levels” tutvustus ja personaliseerimine osalejate vajadustest lähtuvalt; “Gremlinid” meie sees ja nendega toimetulek;
  • Muutuste algatamise psühholoogilised põhiprintsiibid: tüüpilised mõttemustrid, muutust takistavad hoiakud, eelarvamused, kogemused ja hirmud ja nende ületamise võimalused erinevate võtetega;
  • Isiksus ja “lastetuba” – meie motivatsiooni takistajad ja käivitajad. Tähelepanekuid ja näpunäiteid psühholoogi tööpraktikast;
  • “Mugavustsoonis” olemise võlud ja valud lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Muutuste tsükkel. Iseenda, pereliikmete ja kolleegide toetamine, julgustamine ja muutusteprotsessi erineva intensiivsuse aktsepteerimine; praktilised harjutused “mugavustsoonist” väljumiseks;
  • Emotsioonide juhtimine muutusteprotsessis; tagasilanguste ennetamine;
  • Nutikad suhtlemistehnikad, mis aitavad suurendada eesmärkidele orienteeritust; tulla toime ambivalentsete tunnete ja vastupanuga ning leida eneseusku edasiliikumiseks;
  • Vastastikune usaldus ja autonoomia austamine: kuidas läbi selle saavutada paremaid tulemusi soovitud eesmärkidele lähemale jõudmisel

Koolituse läbimisel osaleja:

  • Analüüsib enda mõttemustreid, mis takistavad ja soodustavad sisemise motivatsiooni teket;
  • Teab iseenda “mugavustsoonis” olemise lühi- ja pikaajalisi tagajärgi;
  • Oskavad läbi sokraatilise eneseküsitlemise ja –sisenduste suurendada motivatsiooni

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod:
testid, grupitööd; mõtteülesanded; praktiliste psühholoogiliste ja coachingu meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.