Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas”

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

189 €+km
Sihtrühm: müügi- ja teenindusspetsialistid, sotsiaal- ja pedagoogika valdkonna spetsialistid , keskastme juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: algatada muutusi osalejate mõtte- ja käitumismustrites, et saavutada suurem motiveeritus uute eesmärkide poole liikumises

Käsitletavad teemad:

  • Motivatsioon: mis see on ja kuidas tekib? Mudeli “Logical Levels” tutvustus ja personaliseerimine osalejate vajadustest lähtuvalt; “Gremlinid” meie sees ja nendega toimetulek;
  • Muutuste algatamise psühholoogilised põhiprintsiibid: tüüpilised mõttemustrid, muutust takistavad hoiakud, eelarvamused, kogemused ja hirmud ja nende ületamise võimalused erinevate võtetega;
  • Isiksus ja “lastetuba” – meie motivatsiooni takistajad ja käivitajad. Tähelepanekuid ja näpunäiteid psühholoogi tööpraktikast;
  • “Mugavustsoonis” olemise võlud ja valud lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Muutuste tsükkel. Iseenda, pereliikmete ja kolleegide toetamine, julgustamine ja muutusteprotsessi erineva intensiivsuse aktsepteerimine; praktilised harjutused “mugavustsoonist” väljumiseks;
  • Emotsioonide juhtimine muutusteprotsessis; tagasilanguste ennetamine;
  • Nutikad suhtlemistehnikad, mis aitavad suurendada eesmärkidele orienteeritust; tulla toime ambivalentsete tunnete ja vastupanuga ning leida eneseusku edasiliikumiseks;
  • Vastastikune usaldus ja autonoomia austamine: kuidas läbi selle saavutada paremaid tulemusi soovitud eesmärkidele lähemale jõudmisel

Koolituse läbimisel osaleja:

  • Analüüsib enda mõttemustreid, mis takistavad ja soodustavad sisemise motivatsiooni teket;
  • Teab iseenda “mugavustsoonis” olemise lühi- ja pikaajalisi tagajärgi;
  • Oskavad läbi sokraatilise eneseküsitlemise ja –sisenduste suurendada motivatsiooni
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod:
testid, grupitööd; mõtteülesanded; praktiliste psühholoogiliste ja coachingu meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.