Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Meeskonna motiveerimine

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

135 €+km
Soodushind 135€(+km) kehtib, kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 05.04.2019. Alates 06.04.2019 on koolituse hinnaks 169€(+km).

Sihtrühm
: keskastmejuhid, ettevõttejuhid, personalijuhid, projektijuhid, meeskondade liidrid ja eestvedajad

Eesmärk: algatada muutusi meeskonnaliikmete motivatsiooni suurendamiseks läbi erinevate suhtlemis - ja motiveerimistehnikate.

Käsitletavad teemad: 
- motiveerimise põhiprintsiibid ja nende eripärad meeskonna ja üksikindiviidi tasandil: muutusi takistavad uskumused, hoiakud, eelarvamused, kogemused ja hirmud ning nendega muutmisvõimalused (tegelemine algallikatega läbi uute visioonide tekitamise); irratsionaalsete uskumuste vaidlustamine;
- kaasaegsed tööturu trendid e. millised on töötajate ootused nende sisemise motiveerituse suurendamiseks ja pühendatuse parandamiseks;
- DiSC ® mudelist lähtuv isiksusetüüpide käitumismustrite kaardistamine ja sekkumismeetodite planeerimine (kuulamine, veenmine, argumenteerimine); inimpsüühika eripärad, nendega arvestamine suurema eesmärgipärasuse seadmisel. Meeskonnaliikmete loomupäraste tugevuste aktiveerimine;
- meeskonnaliikmete “mugavustsoonist” väljatoomine ja eesmärgipärase ning tulemuslikkusele suunatud käitumise aktiveerimine; motivatsiooni pärssivate, kuid tavaelus laialdaselt kasutatavate suhtlemistehnikate teadvustamine ja edasine vältimine; Mudeli “Logical Levels” tutvustus ja rakendatavus meeskonnaliikmete motiveerimisel;
- sokraatiline ja coachingu meetodil küsitlemine motiveerituse suurendamiseks;
- motiveerimisega seotud ambivalentsus ja vastupanu ning selle ületamine läbi autonoomia andmise ja uue fookuse seadmise;
- meeskonnaliikmete emotsionaalsuse juhtimine motivatsiooniprotsessis (sh. toimetulek erinevate meeskonnaliikmete stressoritega); edasiviivad eduelamused – kuidas neid rohkem märgata; tagasilanguste ennetamine

Koolituse läbimisel osaleja:
- teab motivatsiooni algatamise ja suurendamise põhimõtteid; eristab sisemise- ja välimise motivatsiooni lühi- ja pikaajalist tulemuslikkust;
- analüüsib isiksusetüübist lähtuvaid motiveerimise eripärasid enda meeskonnas;
- planeerib oma meeskonnakeskseid sekkumistehnikaid efektiivsemate tulemusteni jõudmiseks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend 

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod: 
testid, grupitööd; mõtteülesanded; praktiliste psühholoogiliste ja coachingu meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine grupis 

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.