Küberturvalisuse koolitus

01.01.2019
10.00 - 15:30
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

2018.a kasvasid rünnakud Internetis 300%. Enda ettevõttes ohtlike olukordade ja küberintsidentide ennetamiseks pole vaja olla IT-ekspert - piisab väikesest hulgast põhimõtetest, mida saab iga inimene ja organisatsioon järgida. Infoturbe suurim risk on koolitamata inimene!

Sihtrühm: juhid ja vastutavad isikud

Eesmärk:

Anda ettevõtte juhtidele ning vastutavatele isikutele baasteave infoturbest ja küberhügieenist.

Käsitletavad teemad:
1) Sissejuhatus infoturbesse – mis see on ning milleks seda vaja on?
Ülevaade infoturbe vajalikkusest ja põhimõistetest
2) Infoturbe haldus ettevõttes
Näpunäiteid, kuidas ehitada ettevõttes üles piisav infoturbe haldamise korraldus. Ülevaade valdkonna standarditest.
3) Küberhügieen juhile
Küberhügieeni baasteadmised
4) Sissejuhatus GDPRi

Koolituse läbimisel osaleja:
- tunneb infoturbe põhimõisteid ning valdkonna standardeid;
- oskab algust teha infoturbe halduse ülesehitamisega ettevõttes;
- omab põhiteadmise küberhügieenist.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 
6 akad tundi

Õppemeetod:
auditoorne loeng, arutelud  

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.