Küberturvalisuse koolitus

17.05.2019
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

189 €+km
INFOTURBE EKSPERT

Jaan Oruaas

Jaan on töötanud IT-ga seotud ametites alates 1977. aastast. Tema esimeseks tööks oli CAD süsteemi loomine jõupooljuhtidele. Järgnes pikem tööperiood tarkvara arenduse ning riist- ja tarkvara müügi vallas. Alates 1998. aastast tegeles Jaan infotehnoloogia oskuste sertifitseerimissüsteemide (arvutikasutaja oskustunnistus ja IT-spetsialistide kutseeksamid) ning infotehnoloogia eriala õppekavade ja -materjalide väljatöötamisega. Praegu rakendab Jaan oma teadmisi IT turbe- ja juhtimise konsultandina, projektijuhina ning audiitorina. 
Sihtrühm: juhid ja vastutavad isikud

Eesmärk:

Anda ettevõtte juhtidele ning vastutavatele isikutele baasteave infoturbest ja küberhügieenist.

Käsitletavad teemad:
1) Sissejuhatus infoturbesse – mis see on ning milleks seda vaja on?
Ülevaade infoturbe vajalikkusest ja põhimõistetest
2) Infoturbe haldus ettevõttes
Näpunäiteid, kuidas ehitada ettevõttes üles piisav infoturbe haldamise korraldus. Ülevaade valdkonna standarditest.
3) Küberhügieen juhile
Küberhügieeni baasteadmised
4) Sissejuhatus GDPRi

Koolituse läbimisel osaleja:

- tunneb infoturbe põhimõisteid ning valdkonna standardeid;
- oskab algust teha infoturbe halduse ülesehitamisega ettevõttes;
- omab põhiteadmise küberhügieenist.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 
6 akad tundi

Õppemeetod:
auditoorne loeng, arutelud    

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.