Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Kliendisõbralik müük

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter

150 €+km
Soodushind 150€(+km) kehtib, kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 01.05.2019. Alates 02.05.2019 on koolituse hinnaks 189€(+km)

Sihtrühm
: klienditeenindajad, müügikonsultandid ja –juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: õpetada praktilisi kontaktiloomise, suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid pikemaajaliste kliendisuhete loomiseks ja müügitulemuste parendamiseks

Käsitletavad teemad:

- Psühholoogilise kontakti loomine kliendiga – verbaalsed ja mitteverbaalsed vahendid (nt. detailide fookus, värvipsühholoogia mõju kliendi tajule, signaal-sõnad jne.);
- Kliendi käitumistüübi määratlemine DiSC-i järgi, sellest tulenevad kliendi ootused ning müügistrateegia planeerimine;
- Ostumotivatsiooni tekkimise põhimõtted ja kliendi “mõtete lugemine”; soolised ja põlvkondadevahelised erinevused; müügi personaliseerimine lähtuvalt erisustest;
- Tehnikad, mis aitavad kliendil tajuda, et teda on mõistetud ja tekitavad suuremat ostusoovi; sotsiaalse vastutuse tekitamine; emotsioonijuhtimine; lühikuulamise praktilised võtted müügitöös;
- Kliendi “mugavustsoonist” väljatoomine; toimetulek ambivalentsuse ja vastupanuga ja selle vähendamine müügieesmärgist lähtuvalt; seniste uskumuste ja hoiakute muutmisvõimalused; uute ostukäitumise mustrite aktiveerimine;
- Tagurpidi psühholoogia mõjud müügis; kliendi autonoomia austamine ja seeläbi müügi aktiveerimine pikemas perspektiivis;
- Sokraatiline ja coachingupõhine kliendisõbralik küsitlemine; veenmis- ja “käiguvahetus” tehnikad müügitöös

Koolituse läbimisel osaleja:
- Teab kontaktiloomise verbaalseid ja mitteverbaalseid mõjutegureid;
- Oskab kasutada suhtlemistehnikaid ja lihtsamaid psühholoogilisi võtteid kliendi paremaks mõistmiseks ja ostumotivatsiooni suurendamiseks;
- Kasutab kliendi käitumistüübipõhist lähenemist suhtlemisel;
- Kasutab kliendisõbralikke küsitlemis- ja argumenteerimistehnikaid ostukäitumise aktiveerimiseks

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod:
grupianalüüsid ja –arutelud; rolli- ja suhtlemisharjutused

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.