Kliendisõbralik müük

25.03.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

150 €+km
Lektor, MSc (psühholoog)

Marju Koor

Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja.Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.
Soodushind 150 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%) kehtib kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 04.03.2019. Alates 05.03.2019 on koolituse hinnaks 189 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%).

Sihtrühm
: klienditeenindajad, müügikonsultandid ja –juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: õpetada praktilisi kontaktiloomise, suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid pikemaajaliste kliendisuhete loomiseks ja müügitulemuste parendamiseks

Käsitletavad teemad:

- Psühholoogilise kontakti loomine kliendiga – verbaalsed ja mitteverbaalsed vahendid (nt. detailide fookus, värvipsühholoogia mõju kliendi tajule, signaal-sõnad jne.);
- Kliendi käitumistüübi määratlemine DiSC-i järgi, sellest tulenevad kliendi ootused ning müügistrateegia planeerimine;
- Ostumotivatsiooni tekkimise põhimõtted ja kliendi “mõtete lugemine”; soolised ja põlvkondadevahelised erinevused; müügi personaliseerimine lähtuvalt erisustest;
- Tehnikad, mis aitavad kliendil tajuda, et teda on mõistetud ja tekitavad suuremat ostusoovi; sotsiaalse vastutuse tekitamine; emotsioonijuhtimine; lühikuulamise praktilised võtted müügitöös; 
- Kliendi “mugavustsoonist” väljatoomine; toimetulek ambivalentsuse ja vastupanuga ja selle vähendamine müügieesmärgist lähtuvalt; seniste uskumuste ja hoiakute muutmisvõimalused; uute ostukäitumise mustrite aktiveerimine;
- Tagurpidi psühholoogia mõjud müügis; kliendi autonoomia austamine ja seeläbi müügi aktiveerimine pikemas perspektiivis;
- Sokraatiline ja coachingupõhine kliendisõbralik küsitlemine; veenmis- ja “käiguvahetus” tehnikad müügitöös

Koolituse läbimisel osaleja:
- Teab kontaktiloomise verbaalseid ja mitteverbaalseid mõjutegureid;
- Oskab kasutada suhtlemistehnikaid ja lihtsamaid psühholoogilisi võtteid kliendi paremaks mõistmiseks ja ostumotivatsiooni suurendamiseks;
- Kasutab kliendi käitumistüübipõhist lähenemist suhtlemisel;
- Kasutab kliendisõbralikke küsitlemis- ja argumenteerimistehnikaid ostukäitumise aktiveerimiseks

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod:
grupianalüüsid ja –arutelud; rolli- ja suhtlemisharjutused

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.