Kliendisõbralik müük

11.04.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 181a (Tartu Teaduspark)

189 €+km
Sihtrühm: klienditeenindajad, müügikonsultandid ja –juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Eesmärk: õpetada praktilisi kontaktiloomise, suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid pikemaajaliste kliendisuhete loomiseks ja müügitulemuste parendamiseks

Käsitletavad teemad:

- Psühholoogilise kontakti loomine kliendiga – verbaalsed ja mitteverbaalsed vahendid (nt. detailide fookus, värvipsühholoogia mõju kliendi tajule, signaal-sõnad jne.);
- Kliendi käitumistüübi määratlemine DiSC-i järgi, sellest tulenevad kliendi ootused ning müügistrateegia planeerimine;
- Ostumotivatsiooni tekkimise põhimõtted ja kliendi “mõtete lugemine”; soolised ja põlvkondadevahelised erinevused; müügi personaliseerimine lähtuvalt erisustest;
- Tehnikad, mis aitavad kliendil tajuda, et teda on mõistetud ja tekitavad suuremat ostusoovi; sotsiaalse vastutuse tekitamine; emotsioonijuhtimine; lühikuulamise praktilised võtted müügitöös; 
- Kliendi “mugavustsoonist” väljatoomine; toimetulek ambivalentsuse ja vastupanuga ja selle vähendamine müügieesmärgist lähtuvalt; seniste uskumuste ja hoiakute muutmisvõimalused; uute ostukäitumise mustrite aktiveerimine;
- Tagurpidi psühholoogia mõjud müügis; kliendi autonoomia austamine ja seeläbi müügi aktiveerimine pikemas perspektiivis;
- Sokraatiline ja coachingupõhine kliendisõbralik küsitlemine; veenmis- ja “käiguvahetus” tehnikad müügitöös

Koolituse läbimisel osaleja:
- Teab kontaktiloomise verbaalseid ja mitteverbaalseid mõjutegureid;
- Oskab kasutada suhtlemistehnikaid ja lihtsamaid psühholoogilisi võtteid kliendi paremaks mõistmiseks ja ostumotivatsiooni suurendamiseks;
- Kasutab kliendi käitumistüübipõhist lähenemist suhtlemisel;
- Kasutab kliendisõbralikke küsitlemis- ja argumenteerimistehnikaid ostukäitumise aktiveerimiseks

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod:
grupianalüüsid ja –arutelud; rolli- ja suhtlemisharjutused

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.