Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Ehituse projektijuhtimine II osa - Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid

27.01.2021, 28.01.2021 ja 29.01.2021
09:00 - 17:00
E-ÕPE

740 €+km
Lektor

Ergo Pikas

PhD, tehnikateaduste doktor (Aalto Ülikool, Ehitusteaduskond, ehitus-ja keskkonnatehnika eriala, tehnikateaduste doktor (PhD); Tallinna Tehnikaülikool, Ehituse- ja arhitektuuri Instituut, ehitustehnika eriala, tehnikateduste doktor (PhD)), Taani Tehnikaülikooli juhtimistehnika teaduskonna teadur.

Tegemist on koolituse "Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid." II osaga. Koolituse esimene osa leidis aset 01., ja 02.12.2020.

Tagasiside koolitusele:

  • "Soovisin korrastada, süstematiseerida oma arusaamist ja senist kogemust kaasaegsest projektijuhtimisest. Sain palju uut, mida ettevõttes rakendada. "
  • "Väga hea koolitus. Super koolitajad. Tuleks kindlasti järgmistele koolitustele."
  • "Koolitus on väga hea ning hästi struktureeritud."
Antud koolitus annab 25,8 TP-d. Kaks koolitust kokku annavad 39,4 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).


Loe artiklit: Ergo Pikas: viimase poole sajandi jooksul ei ole ehitussektori lisandväärtus oluliselt kasvanud

Sihtgrupp: Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikalisest projektijuhtimisest ja kõrvutada seda LEAN e kaasaegse timmitud juhtimisega ehituses. Tutvustab timmitud ehk lean juhtimise põhimõisteid, kontseptsioone, meetodeid ja tehnikaid ehituse projektijuhtimiseks. Koolituse käigus tutvutakse timmitud mõtlemise alustega. Samuti õpitakse rakendama erinevaid meetodeid ja tehnikaid, näiteks viimase plaanija süsteemi, eelistepõhist otsustamist, takt ja aeg-koht plaanimist koostöös ehitusprojekti plaanimiseks projekteerimise ja ehitamise staadiumites.

Koolitusprogramm, õppemeetodid:
Antud koolituse kestus on 3 päeva. Koolitus toimub praktiliste meistritubade vormis, osalejad saavad ka kodused ülesanded ning soovitatava kirjanduse nimekirja lektorite poolt.

Koolituse ajakava ja sisu:
1. päev - Ergo Pikas - 8,6 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Projekteerimise praktikad ja probleemid
10:30 Paus 15 minutit
10:45 Sissejuhatus timmitud (lean) projekteerimisse
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused
14:45 Paus 15 minutit
15:00 Timmitud projekteerimise projektijuhtimise tehnikad
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

2. päev - Ergo Pikas - 8,6 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Ehitamise praktikad ja probleemid
10:30 Paus 15 minutit
10:45 Sissejuhatus timmitud ehitamisse
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused
14:45 Paus 15 minutit
15:00 Timmitud ehitamise tehnikad
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

3. päev - Ergo Pikas - 8,6 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Paneme kokku: integreeritud projekti teostus (IPD)
10:30 Paus 15 minutit
10:45 Viimase plaanija meetod
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Viimase plaanija meetod
14:45 Paus 15 minutit
15:00 Muutuste juhtimine
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

Õpiväljundid. Koolituse läbimisel osaleja:
  • Tunneb timmitud juhtimise peamisi mõisteid.
  • Tunneb ja oskab rakendada timmitud mõtlemise kontseptsioone.
  • Teeb vahet klassikalisel ja timmitud juhtimisel.
  • Tunneb ja oskab rakendada timmitud juhtimise meetodeid ja tehnikaid.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Õppemaht: Antud koolitus annab 25,8 TP-d (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunktid).
Auditoorne maht on 24 akad h (8 akad h * 3 päeva).

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Koolituse hind sisaldab: loeng reaalajas interneti teel, elektroonsed õppematerjalid

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.