Kaasaegne digitaalarhiveerimine

13.12.2018
10:00-15:30
Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)

Tänapäeva infoühiskonnas on mõeldamatu kõiki dokumente paberkandjale välja trükkida. Kui näiteks Eesti suurim müügiettevõte arhiveeriks iga kuu kõik oma klientidele saadetud arved paberkandjal, siis aastaga koguneks neid ligi 38 m3, mida oleks selline tõsine toatäis maast laeni pabereid täis. Ja mõelge kui „tore“ oleks sellest hunnikust siis vajalikku dokumenti otsida. Turvalisuse pool oleks nii ja naa. Andmelekke eest kaitsta oleks ilmselt lihtne – kui ise dokumenti naljalt üles ei leia, siis ei leia keegi võõras ka. Samas ähvardaks tulekahju kogu dokumentatsiooni hävimisega. Sest mitut paberkoopiat luua ja eri kohtades hoiustada…
Õnneks on olemas arvutid ja dokumentide digitaalne arhiveerimine, mis võimaldavad arhiveerida, säilitada, paljundada ja otsida palju mugavamalt ning ressursisäästlikumalt. Sellest me ka koolitusel räägime, kuidas tänapäevaste vahenditega hallata koos nii paber- kui digitaalseid dokumente ja integreerida see ettevõtte põhiprotsessidega. Loomulikult tuleb juttu ka andmekaitsest ja teabe turvalisest haldamisest.

Sihtgrupp: Asjaajamise korralduse eest vastutajad (juhiabid, büroojuhid, arhiivijuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on teabehaldusega seotud valdkonnad –dokumentide loomine, dokumentide haldamine ja ettevõtte arhiivi korrashoid

Koolituse eesmärk: Anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Koolitusel käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamisele korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Antakse ülevaade andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.  

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtted;
- Teabehalduse ja dokumendihalduse erinevused;
- Protsesside ja teabe analüüs;
- Teenuste osutamine ja tekkiva teabe haldamine;
- Teabe jagamine ja vahetamine;
- Paberdokumentide ja digitaalse teabe kooshaldamise meetodid ja võtted;
- Dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme;
- Teabe lühi- ja pikaajaline säilitamine;
- Andmekaitsest teabehalduse korraldamisel

Koolituse läbinu oskab:
- Koolituse tulemusena on osaleja saanud teadmised ja praktilised teabehalduse korraldamisest;
- Protsesside ja teabe analüüsist;
- Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamisest nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni;
- Andmekaitsest teabehalduse korraldamisel ning teabe turvalise haldamise nõuetest.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise. 

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.