Juhtimispsühholoogia 2-päevane moodulõpe

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Mati Ruul

- koolitaja, kes on läbi viinud erinevaid juhtimis- ja meeskonnatöö koolitusprojekte rohkem kui 30 000 inimesele. Alates 2001 aasta algusest on EBS Juhtimiskoolituse Keskuse müügi, müügijuhtimise ja juhtimise partner õppejõud ning Tallinna Ülikooli lektor. On lõpetanud Helsingi Marketingi Instituudi äri- ja müügijuhtimise erialal ning täiendanud end mitmeid kordi Inglismaal, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Portugalis, USA-s.
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme Teid ootama Tartus 11.-12.05.2017 toimuvale koolitusele. Lisainfo leiate siia vajutades.

Sihtrühm
: Praegused ja tulevased juhid ning juhendajad

Käesolev workshop-koolitus käsitleb üldisi juhtimisoskusi rõhuga juhi jaoks nii tähtsal inimestevahelisel suhtlemisel.

I päeval käsitletavad teemad:
1. Juhi omadused
- Juhi roll
- Orienteerumine inimsuhete labürindis
2. Erinevad juhtimisstiilid
- Juhtimise eesmärgid
- Juhtimise protsess – 12 juhtimise situatsiooni
- Töötaja tööpanuse määratlemine
3. Suhtlemine
- Suhtlemine kui täppisteadus
- Ühe ja kahepoolne suhtlemine
- Eesmärgipärane suhtlemine
4. Muutuste sisseviimine
- Töötajate teavitamine muutustest
- Toimetulek vastulöökidega
- Sõda või Rahu

II päeval käsitletavad teemad:
1. Aja planeerimine
- Enesedistsipliini roll ajajuhtimises
- Aja üle kaotamise kontrolli põhjused
- Efektiivse inimese käitumismudel
2. Delegeerimine
- Kellele-milleks?
- Enesekehtestamine ja/või koostöö
3. Motiveerimine
- Erinevad tehnikad
- Enesemotiveerimine
4. Tegevusplaanid – kuhu edasi?

Kahepäevase mooduli käigus osalejad õpivad:
- milles seisneb keskastme juhi roll ja vastutus
- kuidas saavutada ja hoida juhina isiklikku autoriteeti
- kuidas motiveerida oma alluvaid andma endast parimat
- kuidas lahendada probleeme ja võtta vastu paremaid otsuseid
- kuidas toimib efektiivne juhtimine
- kuidas juhtida koosolekuid ja nõupidamisi
- kuidas arendada ja säilitada häid tööalaseid suhteid
- kuidas organiseerida oma osakonna ja enda tööd
- kuidas sisse viia muudatusi- inimeste mõjutamine ja vastupanuga toimetulemine
- omaenese tegevust planeerima

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: juhtumite analüüsi, harjutusi, iseseisvat tööd ja grupidiskussioone. Need muudavad kursuse väga nauditavaks ja tagavad huvi püsimise kogu 2 päeva vältel.

Õppemaht:
 auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega 16 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.