Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Enese- ja stressijuhtimine

10.03.2020
10.00 - 17.00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, 2. korrus, ruum Ceres

150€+km
Lektor

Toomas Osvet

Ta on pikaajaliste kogemustega juht ja koolitaja. On töötanud juhina esmatasandi juhist tippjuhini. Ta omab  superviisori, coach’i, NLP treeneri, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.Omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.
NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Sihtgrupp: 

Kõik isikud, kes puutuvad kokku keeruliste ja stressi tekitavate olukordadega.


Koolituse eesmärk:
 • Teadvustada stressi olemust, põhjuseid ja mõju selle ennetamiseks
 • Õppida end paremini juhtima pingeid tekitavates olukordades
 • Arendada oskust tulla kiiresti välja negatiivsetest emotsionaalsetest seisunditest
 • Õppida erinevaid praktilisi tehnikaid enese juhtimiseks

Käsitletavad teemad:

I moodul: Taust

 • Enese juhtimise ja stressi olemus
  - Kuidas inimene ennast juhib
  - Milles seisneb ja kuidas tekkib stress
  - Distress ja eustress
  - Mis tekitab minu elus ja töös stressi
  - Isiksus ja stress. Võimekus stressi juhtida.

 • Kuidas stress avaldub
  - Stressi seos emotsionaalse seisundiga
  - Stressi seos motivatsiooniga
  - Stressi seos töövõimega
  - Stressi põhjustajad töökohal
  - Stressi märkamatu kasvamine ajas.

II moodul: Tehnikad stressi juhtimiseks

 • Enesejuhtimine
  - Kuidas tajuda stressi?
  - Kuidas ära tunda läbipõlemise esimesi märke?
  - Kuidas ennetada läbipõlemist?
  - Tasakaalu loomine elukorralduses
  - Oskus juhtida emotsionaalseid seisundeid,
  - Põhilised stressiga toimetuleku strateegiad

 •  Käitumuslikud tehnikad
  - Situatsioonid, kus on raske stressi juhtida
  - Kuidas tulla toime raskete suhete ja pingetega
  - Käitumuslikud võtted stressirikkas situatsioonis
  - Toimetulek probleemsituatsioonis
  - Kuidas käituda situatiivse stressi puhul
  - Konkreetsete tehnikate harjutamine

 • Vaimsed Tehnikad
  - Oma mõtete üle kontrolli saavutamine
  - Negatiivsetest mõtetest vabanemine
  - Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine
  - Robert Diltsi tunnetuslikud tasandite kasutamine: identiteet, uskumused, võimed, käitumine, keskkond
  - Väärtused ja uskumused, kui edu või ebaedu põhjused
  - Vastutus oma elu ja tervise eest

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab, mis tekitab temas pingeid ja stressi ning kuidas sellega toime tulla;
 • Teadvustab negatiivsete tunnete ja mõtete tekkemehhanisme ning nende juhtimise võtteid, et tulla toime stressiolukordades;
 • On omandanud praktilised tehnikaid kuidas paremini juhtida tekkinud olukordi, oma seisundit ja hakkama saamist stressiga
 • On saanud juurde eneseusku ja enesekindlust,
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 8 akad tundi

Õppemeetod: Interaktiivsed lühiloengud, diskussioonid ja arutelud, praktilised harjutused

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti, vene ning inglise keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.