Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Emakeelekuu eri - Meie õige eesti keel

05.03.2020
10.00 - 15.30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

125€+km
Lektor

Loone Ots

Loone Ots on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja kaitsnud sealsamas filosoofiadoktori väitekirja. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud, TLÜ vanemteadur ja õpikukirjastuse Maurus peatoimetaja. Praegu vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Eesti keele, e-tekstide ja stilistika koolitusi on teinud aastast 2007. Praeguseks on ta õpetanud üle 300 eesti keele huviliste rühma. Tähtsamad riigiasutustest koostööpartnerid on olnud Töötukassa, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus jm.

Tagasiside koolitusele:

"Tuletasin meelde koolis õpitut ja uuemad muudatused keelemaastikul."

"Kõik õpitu on töös VÄGA vajalik. Olen juba parandusi teinud."

"Koolitaja rääkis põnevalt ja põhjalikult."

Sihtrühm

kõik isikud, kel vaja kirjutada häid tekste eesti keeles, sh referendid ja juhiabid; juristid; turundusjuhid ja -spetsialistid ning pressiesindajad.

Eesmärk:

-  õpetada vältima võõrmõjusid eesti keeles;
- kirjutama selget ja arusaadavat eesti keelt;
- kasutama hea eesti keele veebiallikaid ja tutvustada uut eesti keele käsiraamatut.

Käsitletavad teemad ja ajakava: 

10.00 - 11.30 I osa
- Selge keele põhimõtted.
- Mis muudab selgeks eesti keele?
- Kellele ma kirjutan.
- Kuidas kirjutan tundmatule.
- Mis on üldkeel, mis ametikeel ja mis erialakeel.
- Kuidas kirjutada erialast võhikule.
- Mis kaasab lugejat? Mis tõrjub?

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 II osa
- Milliseid väljendeid ei tohiks heas eesti keeles kasutada.
- Harjumus kui halva ametikeele juur.
- Kadaklus ja soov olla peen võõra keele kaudu.
- Levinumad inglise võõrmõjud sõnavaras, grammatikas ja õigekirjas.

13.15 - 14.00 Lõuna

14.00 - 15.30 III osa
- Keeleabi allikad ja oskus leida neist vajalikku teavet.
- Uus eesti keele käsiraamat.
- Õigekirja küsimused uues käsiraamatus, sh numbrite, sümbolite ja lühendite õigekiri.
- Mis on muutunud, mis on jäänud kehtima?
- Küsimused. Päeva kokkuvõte.

Koolituse läbimisel osaleja: 
• teab õigekirja ja sõnavara uuemaid kasutusvõimalusi ja reegleid;
• oskab kasutada allikaid, kust leida õigekirja reegleid sõnavara tähendusi;
• oskab vormistada ja üles ehitada tektsi loogiliselt ja arusaadavalt;
• teab, milline mõju on sõnavaral ja lauseehitusel sõnumi edastamisel;
• teab, milliseid väljendeid sobib kasutada.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 6 akad tundi

Õppemeetod: loeng, praktilised harjutused 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.