Ehituse projektijuhtimine

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

PS! Käesolev koolitus on üks osa  neljast koolitustest koosnevast moodulist. Täpse ülevaate moodulisse kuuluvatest koolitustest, hindadest leiate allapoole kerides.

Antud koolitus annab 11 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt. 

Kui Sa tahad, et Sinu ehitusettevõttes oleks suhtlus klientidega meeldiv ja sujuv, ehitajad jõuaksid objektile õigeaegselt, ehitis/rajatis valmiks kooskõlas planeeritud ajakavaga ja toodaks ehitajale kasumit – siis tasub Sul tulla ja kuulata, mida Tiit Valm selle kohta räägib. Eelkõige keskendub koolitaja küsimusele, kuidas ka reaalses elus teha ehitusprojekti nii, nagu ehitusettevõtete käsiraamatud kirjeldavad. Ja mida projekti-/objektijuht isiklikult saab ära teha, et kindlustada tähtaegsus, kasumlikkus, kokkulepitud ulatus ning kvaliteet.

Tagasiside koolitusele:

  • "Terve koolitus oli huvitav. Kui midagi peaks välja tooma, siis projekti ulatus ning planeerimine olid väga hea infoga. Igapäeva töös hakkan olema konkreetsem ja nõudlikum ning hakkan olema protsessi dikteerija.  Koolitaja oskas end väga hästi väljendada ning tuua välja palju vaatevinkleid, millele tähelepanu pöörata."
  • "Koolitaja tõi paljudes teemades sisse inimeste psühholoogiat ja mõttemalle - see oli tore. Loeng oli kaashaaravalt esitatud. "
Sihtgrupp: Ehitusettevõtete juhtidele, projekti- ja objektijuhtidele ning teistele, kes soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse eesmärk:
- Struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses;
- Süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
- Anda hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
- Oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Üldosa
Mis on projekt?
Milline on projekti elutsükkel?
Projekti organisatsioon. Peatöövõtja, all töövõtja ja juhtrühma rollid
- Projekti ettevalmistus
Ehitusliku projekti analüüs ja täpsustus.
Lepingu sõlmimine
- Töökorralduslik planeerimine
Millised koostööplaanid teeb all töövõtja ja millised peatöövõtja ning kuidas need kooskõlastatakse? Planeeritava töö määratlus. Kuidas panna inimesi vastutama? Töö tulemuse formuleerimine ja kokkulepeteks vajalikud määratlused – lõpptulemus, mõõdikud ja kontrollimeetodi. Tegevusplaani koostamine. Määramatuse arvestamine planeerimisel. Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust? Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud? Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust? Mis on projekti ajaline kestvus? Ajavaru loomine. Kvaliteedisüsteemid ja projekti kvaliteetjuhtimine. Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine ehitusspetsiifikat arvestades. Kuidas luua toimiv infoliikumine inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja meeskondadesse? Kuidas saada õigeaegset infot? Riskide hindamine.
- Projekti teostamine.
Igapäevane tegevuse koordineerimine, probleemide lahendamine, muutuste juhtimine, kontrollimine. Projekti edenemise mõõtmine. Mida vaja teada projekti kohta ehitusfirma eripära arvestades? Projektikoosolekud. Kuidas läbi viia, mida arutada, mida otsustada. Muutused projektiplaanis. Kuidas teha muutusi? Kuidas kokku leppida ja ka kokkulepped vormistada?
- Projekti lõpetamine
Projekti analüüs Mida ja kuidas analüüsida koos all töövõtjatega? Mida peaks ehitusprojekti analüüs sisaldama? Mitme projekti samaaegne juhtimine.
- Kokkuvõte

Koolitusel osaledes näed ise, kuidas edukalt juhitud projekt:
- Parandab ehituse tõhusust ja kasvatab kasumlikkust;
- Tõstab kvaliteeti ja parendab tööohutust läbi ajalise surve leevendamise;
- Suurendab ehitajate ja ehitusega seotud inimeste motivatsiooni ja parendab suhteid.

Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

Kahepäevase koolituse programmi mahuvad nii loengud, arutelud, grupitööd kui praktilised ülesanded.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna

PS. Antud koolitust on ettevõtetel võimalik tellida objekti-/projektijuhtidele ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifika ja praktilised vajadused. Huvi korral võta ühendust ja koostame Teile hinnapakkumise.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISAINFO KOOLITUSMOODULITE KOHTA:
Käesolev koolitus on üks osa moodulist, mis koosneb järgmistest neljast koolitustest:
1) 31.01. - 01.02.2019, Ehituse projektijuhtimine (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus annab 11 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.

2) 02. - 03.04.2019, 25.04.2019, Projektijuhtimine 2. osa - Meeskonna ja enese juhtimine projektikeskkonnas (3 päeva), osavõtutasu 845 €/osaleja

3) 26.04.2019, Projektijuhtimine 3. osa - Juriidika projektijuhile  (1 päev), osavõtutasu 269 €/osaleja
Kui osalete kõigil kolmel eelpool nimetatud koolitustel, siis on osavõtutasu Teile kokku 1393 €.
Need 3 koolitust annavad kokku 32 TP. Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt. 
PS! Kui olete varem osalenud Tiit Valmi “Ehituse projektijuhtimise koolitusel” (ja esitate meile koopia tunnistusest), siis on osavõtutasu 2. ja 3. koolitusel osalemise eest 947 €. Sellisel juhul väljastame samuti tunnistuse 32 TP-le.

4) 05.-06.03.2019, “Projektijuhtimine 1. osa - Projekti edukus” (2 päeva), osavõtutasu 525 €/osaleja
Antud koolitus TP ei anna.

Kui osalete tervel moodulil ehk kõigil neljal koolitusel (kokku 8 koolituspäeva), siis on kogu osavõtutasu Teile 1840 €. Mooduli kõiki koolitusi on võimalik valida ka üksikult.

Kõikidele hindadele lisandub 20% käibemaks. 
Kui ühest asutusest on 3 või enam osalejat, küsi soodushinda!

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.