Ehituse projektijuhtimine

13.12.2018-14.12.2018
10:00-17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

375 €+km

Tiit Valm

Tiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 25 aasta, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on olnud tegev arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Samaaegselt koolitaja ja konsultandi tööga on Tiit Valm töötanud alates 1994. aastast, erinevate ettevõtete nõukogudes ja juhatustes AS Frens, AS Baltic Computer Systems ja  AS Ariko – teisisõnu teoreetik ja praktik üheaegselt. Lemmikteemad on nii strateegiline juhtimine, kui ka töökorraldus erinevates juhtimiskeskkondades sh maatriks-organisatsioonid ja projektijuhtimine.

Kui tahad, et Sinu ehitusettevõttes oleks suhtlus klientidega meeldiv ja sujuv, ehitajad jõuaksid objektile õigeaegselt, ehitis/rajatis valmiks kooskõlas planeeritud ajakavaga ja toodaks ehitajale kasumit – siis tasub Sul tulla ja kuulata, mida Tiit Valm selle kohta räägib. Eelkõige keskendub Tiit küsimusele, kuidas ka reaalses elus teha ehitusprojekti nii, nagu ehitusettevõtete käsiraamatud kirjeldavad. Ja mida projekti-/objektijuht isiklikult saab ära teha, et kindlustada tähtaegsus, kasumlikkus, kokkulepitud ulatus ning kvaliteet.

Antud koolitus annab 11 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt.

Sihtgrupp: Ehitusettevõtete juhtidele, projekti- ja objektijuhtidele ning teistele, kes soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse eesmärk:
 • Struktureeritud ülevaade projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses;
 • Süsteemne arusaam projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • Anda hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • Oskus jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni
Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Üldosa
   Mis on projekt? 
   Milline on projekti elutsükkel?
   Projekti organisatsioon. Peatöövõtja, alltöövõtja ja juhtrühma rollid
 • Projekti ettevalmistus
   Ehitusliku projekti analüüs ja täpsustus.
   Lepingu sõlmimine
 • Töökorralduslik planeerimine
   Millised koostööplaanid teeb all töövõtja ja millised peatöövõtja ning kuidas need kooskõlastatakse?    Planeeritava töö määratlus. Kuidas panna inimesi vastutama? Töö tulemuse formuleerimine ja kokkulepeteks vajalikud määratlused – lõpptulemus, mõõdikud ja kontrollimeetodi. Tegevusplaani koostamine. Määramatuse arvestamine planeerimisel. Kuidas hinnata normeerimata töö kestvust? Miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud? Mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust? Mis on projekti ajaline kestvus? Ajavaru loomine. Kvaliteedisüsteemid ja projekti kvaliteetjuhtimine. Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine ehitusspetsiifikat arvestades. Kuidas luua toimiv infoliikumine inimeste vahel, kes kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja meeskondadesse? Kuidas saada õigeaegset infot? Riskide hindamine.
 • Projekti teostamine.
   Igapäevane tegevuse koordineerimine, probleemide lahendamine, muutuste juhtimine, kontrollimine. Projekti edenemise mõõtmine. Mida vaja teada projekti kohta ehitusfirma eripära arvestades? Projektikoosolekud. Kuidas läbi viia, mida arutada, mida otsustada. Muutused projektiplaanis. Kuidas teha muutusi? Kuidas kokku leppida ja ka kokkulepped vormistada?
 • Projekti lõpetamine
   Projekti analüüs: Mida ja kuidas analüüsida koos all töövõtjatega? Mida peaks ehitusprojekti analüüs sisaldama?
   Mitme projekti samaaegne juhtimine.

 • Kokkuvõte

Koolitusel osaledes näed ise, kuidas edukalt juhitud projekt:
 • parandab ehituse tõhusust ja kasvatab kasumlikkust;
 • tõstab kvaliteeti ja parendab tööohutust läbi ajalise surve leevendamise;
 • suurendab ehitajate ja ehitusega seotud inimeste motivatsiooni ja parendab suhteid.

Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

Kahepäevase koolituse programmi mahuvad nii loengud, arutelud, grupitööd kui praktilised ülesanded.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS. Antud koolitust on ettevõtetel võimalik tellida objekti-/projektijuhtidele ka asutusesisese koolitusena. Sellisel juhul võtame arvesse Sinu ettevõtte spetsiifika ja praktilised vajadused. Huvi korral võta ühendust ja koostame Sulle hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.