Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Eduka juhtimise parimad praktikad

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Arenguprogramm on mõeldud ettevõtete ja meeskondade juhtidele, kes ootavad koolituselt eelkõige praktilisi lahendusi ja juhtimisvõtteid.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja isiklik kogemus “töötavatest lahendustest” iga juhi jaoks olulistel teemadel - enesejuhtimine, suhtlemine, muudatused ja läbirääkimised.

I päev - Enesejuhtimine ja toimetulek keeruliste inimsuhetega
1) Juhi positiivse energia ja läbimõeldud, keskendunud tegevuse aluseks on enesejuhtimine.
• Tööstressi peamised põhjused, stressitaluvust mõjutavad isikuomadused.
• Stressi tekitav pidev ajapuudus - peamised vead ajajuhtimisel.
• Eduka ajajuhtimise põhitõed ja praktilised vahendid.
• Erinevad tööstressiga toimetuleku taktikad.
• Kuidas leida uusi jõuvarusid, erinevad taastumistehnikad.

2) Suure osa juhi tööst moodustab suhtlemine, sh väga erinevate ja mõnikord keeruliste alluvate, klientide või partneritega.
• Esmamulje - kuidas saavutada hea kontakt erinevate inimtüüpidega.
• Kuidas ära tunda ja vastata erinevatele manipuleerimiskatsetele?
• Kuidas tulla toime iseenda ja teiste emotsioonidega, mille järgi tunda ära konflikti eskaleerumise ohtu?
• Enesekehtestamine - kuidas lahendada pingelisi olukordi nii, et eesmärk on saavutatud ja suhted säästetud.

II päev - muudatuste juhtimine ja läbirääkmiste tehnikad
1) Pidevalt arenevas maailmas ja muutuvas konkurentsi olukorras on juhtidel paratamatult vaja läbi viia erinevaid muudatusi.
• Peamised muudatuste põhjused - uued tehnoloogiad, liitumised ja ülevõtmised, muutuv seadusandlus, kvaliteet ja pidev parendustegevus.
• Nutikas muudatuste disain - põhimõtted muudatuste ettevalmistamisel.
• Muudatuste käivitamine, inimeste kaasamine, veenmine, mõjutamine  
• Millest tekib vastuseis ja kuidas sellega toime tulla.
• Kokkuvõtteks peamised vead ja edutegurid muudatuste juhtimisel

2) Kuidas pidada palga läbirääkimisi töötajatega, kuidas läbi rääkida uute partneritega, läbirääkimised lepingu muutmiseks seniste partneritega.
• Läbirääkimiste olemus, põhimõtted ja protsess.
• Põhilised taktikad läbirääkimistel.
• Tüüpilised vead, mida tehakse läbirääkimistel.
• Peamised kavalused, mida kogenud läbirääkijad kasutavad.

III päev - 4 ideed tõhusamaks juhtimiseks
Tänu näidetele, aruteludele ja praktilistele ülesannetele saavad osalejad kõiki nelja ideed testida lähtuvalt oma valdkonna eripärast ning läbi mõelda esimesed sammud idee rakendamiseks.
• Tulemuskokkulepe ettevõtte, meeskonna võtmeisikutega. Tulemuskokkuleppe eesmärk, sisu ja vorm, sh erinevus tulemusplagast. Põhimõtted tulemuskokkuleppe rakendamiseks.
• Tööprotsesside tõhustamine. Tööprotsesside kaardistamise ja analüüsimise metoodikad. Sagedasemad vead ja ebaefektiivsuse põhjused tööprotsesside kujundamisel. Tööprotsesside korrastamise ja tõhustamise võimalused.
• “Pehmed tegurid” - töötajate pühendumise, asutuse sisekliima, motivatsiooni ja meeskonnatöö mõju tulemuslikkusele. Kuidas hinnata nende “pehmete teemade” toimivust organisatsioonis? Tegevused ja juhtimisvõtted millega saab mõjutada töötajate pühendumist, sisekliimat ja meeskonnatööd.
• PPT - pidev parendustegevus. PPT eesmärk, sisu ja vorm, sh sarnasus ja erinevused võrreldes kvaliteedijuhtimisega. Juhi tegevused ja “tööriistad” PPT rakendamiseks, sh klientide tagasiside monitoorimine.

Koolituse läbinud osaleja:
- Teab mida teha tööstressi vähendamiseks.
- Teab kuidas taastada oma jõuvarusid.
- On saanud konkreetseid ideid paremaks ajajuhtimiseks.
- On saanud praktilisi nõuandeid toimetulekuks pingelistes suhtlemissituatsioonides.
- On täiendanud oma oskusi toimetulekuks keeruliste alluvate, partnerite ja klientidega.
- Teab mida ja kuidas teha edukaks muudatuste juhtimiseks oma ettevõttes või meeskonnas.
- On teadlikum ja osavam läbirääkimistel töötajate ja partneritega.
- On saanud ülevaate neljast erinevast võimalusest tulemuslikkuse suurendamiseks oma ettevõttes või meeskonnas.
- On saanud teadmised ja tööriistad ideede rakendamiseks.
- Teab mida teha idee rakendamiseks - “esimesed kolm sammu”.

Lisaks õppematerjalile saavad osalejad koolituselt kaasa järgmised tööriistad:
• Küsimustiku meeskonnatöö ja töötajate motivatsiooni hindamiseks.
• Ankeedi ettevõtte sisekliima ja töökorralduse hindamiseks.
• Metoodika tulemuskokkulepete sõlmimiseks võtmeisikutega.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu. Koolitusel töötatakse eluliste näidete ja osalejate endi kaasa toodud juhtumite ning probleemidega.

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 24 akadeemilist tundi (3 päeva).

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.