Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Äriprotsesside kaardistamine

06.05.2021
09:30 - 13:45
E-ÕPE

98 €+km

Sandra Suviste

Oma senise tööelu jooksul olen töötanud nii avalikus kui erasektoris, seda nii tarkvara tellija kui arenduse teostaja poolel IT-analüütikuna. Selle jooksul on mul olnud võimalik osaleda mitmes tarkvara arendusprojektis, kus olen kogenud, kui seotud on omavahel "IT" ja  "äri" ning kuidas üks saab toetada teist. Peamiseks motivaatoriks on väljavaade leida viise, kuidas saada sama või paremgi tulemus efektiivsemalt, vähema aja- ja energiakuluga.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon, korralik Interneti-ühendus ja Zoom’i rakenduse (Zoom Client for meetings https://zoom.us/download) alla laadimine arvutisse enne koolitust. Kuna tegu on interaktiivse koolitusega, siis on soovitav kasutada mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi ja osaleda aruteludes suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi ja osaleda aruteludes kirjalikult, kuid see on ebamugavam. Lisaks on vaja osalejatel eelnevalt oma arvutisse paigaldada Bizagi Modeler tarkvara (tasuta alla laetav kohast https://www.bizagi.com/platform/modeler). Seda on eelnevalt vaja arvutisse paigaldada, kuna selle installeerimine koolituse ajal "sööb" osalejate internetiühendust ja võib kulutada 15-20 minutit koolituse aega, mida saaks ehk mõistlikumalt veeta. :)

Tagasiside koolitusele:
"Tänan koolituse eest! Meie osalejate ootused täideti. Lektor lähenes teemale väga süsteemselt. Koolituse materjalid olid väga head."
-juuni 2020

Sihtrühm: majandustarkvara konsultandid, inimesed, kes oma asutuses tegelenud äriprotsesside parendamisega, kas siis uue IT-lahenduse arendamisega seoses või muudel põhjustel, ning on tahavad õppida, kuidas äriprotsessi nn üles joonistada.

Eesmärk: Anda osalejale teadmised äriprotsessi analüüsist, protsessi graafilisest kujutamisest BPM notatsiooni abil ning oskused joonistada lihtsamat äriprotsessi Bizagi Modeler töövahendiga.

Koolitusel käsitletavad teemad:

- Sissejuhatus
- Äriprotsess
 -definitsioon, näited, komponendid
 -kaardistatava protsessi piiritlemine
 -protsessi dekompositsioon
-Äriprotsessi graafiline kujutamine
 -BPM notatsioon (sümbolid; protsessijoonise lugemine)
 -praktiline osa: protsessi iseseisev joonistamine (lektori tagasiside)
 -head tavad
-Kokkuvõte; küsimused-vastused

Koolituse tulemusena osaleja:
  • tunneb protsessianalüüsi põhimõtteid
  •   oskab lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme ning kasutada Bizagi Modeler töövahendit protsesside dokumenteerimisel
  • teab äriprotsesside modelleerimise häid tavasid
Paar näidis graafilisest kujutamisest:

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 4 akadeemilist tundi

Õppemeetod: loeng ja harjutus

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti ja harjutus, elektroonilised õppematerjalid ja tõend.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava rühm: Arvutikasutus
Õppesuund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad