Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine

01.01.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 10.10.2019, 14.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 12.11.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika koolitusklass)

960 €+km
Ettevõtluskoolitaja ja -konsultant, mentor

Ingrid Laht

Lõpetas 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuses ja finantsjuhtimise magistriõppe Alates 2005. aastast atesteeritud raamatupidaja, 2010. aastast atesteeritud ettevõtluskonsultant, 2014. aastast täiskasvanute koolitaja, tase 6. Töökogemus: tegevjuht, personalijuht ja raamatupidaja väikeettevõtetes (toitlustus, jaemüük, transport ja tootmine). Pikaaegne töökogemus kohtusüsteemis (tõlk, sekretär, konsultant), Maksu- ja Tolliametis vanemrevident ning  7 aastat töökogemust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses: ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtjad), alustavate ettevõtjate nõustamine, starditaotluste menetlemine, äriplaanide majandusliku ja finantsanalüüsi koostamine, Tehnoloogia Arenduskeskuste koordinaator. Perioodil 2014 -2016  läbi viinud äriplaani koolitusi koolitusfirmas ja Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas,  samuti osalenud mentorina mentorklubis. Konsulteerib väike- ja alustavaid ettevõtjaid.
Viljandi ettevõtluskoolituse info leiad siit.

Väikest intervjuud koolitajaga loe siit.
  • Vastuse saavad küsimused: Miks hakata ettevõtjaks? Miks on hea olla ettevõtja? Kellele sobib Juunika Koolituse ettevõtluskoolitus? Mis on ettevõtja 3 kõige tähtsamat omadust? Milline on hea äriplaan? Milline äriplaan saab toetust? Mis on kõige huvitavam äriplaan, mida oled näinud? Kust saada inspiratsiooni hea äriidee jaoks?
Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk:  Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitus toimub: 17.09.2019 – 12.11.2019 (8 ÕPPEPÄEVA)

Koolitusel käsitletavad teemad:
I päev:
· Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus;
· Sissejuhatus ettevõtlusesse – mis see on ja mis see tähendab;
· Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine;
· Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid;
· Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik;
· Ettevõtlusega alustamine: Ettevõtlusvormid (erinevused); Ettevõtluse rajamise etapid; Ettevõtlusriskid
II päev:
· Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine;
· Ärimudelid;
· Äriidee analüüs;
· Äriplaani struktuuri ülevaade.
· Ettevõtluskeskkond, ettevõtte välised seosed . Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid;
· Sissejuhatus äriplaani koostamisse: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid
III päev:
· Toode ja turundus /turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi ja jaotuskanalid;
·  Müük ja klienditeenidus 
IV päev:
· Kaasaegne turundus;
· Brändi väärtuse loomine;
· Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess;
· Turundussituatsioonide analüüs, turundusplaani koostamine, ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
V päev:
· Raamatupidamise põhialused;
· Maksunduse alused, maksustamine
VI päev:
· Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes;
· Tööõigus   
VII päev: (4 akad tundi)
· Stardikapitali vajadus ja allikad;
· Finantsplaneerimise olemus ja kasutajad. Tasuvuspunkti. Rahavood;
· Müügiprognooside koostamine
VIII päev: (4 akad tundi)
· Äriplaanide esitlused: tagasisidestamine, konsultatsioon.

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Valminud äriplaan sobib esitamiseks Töötukassale. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 akadeemilist tundi (8 päeva).

Iseseisev töö:  Iseseisva töö maht alates 36 akadeemilisest tunnist, äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.