Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine

22.01.2019, 24.01.2019, 05.02.2019, 07.02.2019, 11.02.2019, 19.02.2019, 22.02.2019, 01.03.2019
10:00-17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika koolitusklass)

960 €+km

Ingrid Laht

Lõpetas 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuses ja finantsjuhtimise magistriõppe Alates 2005. aastast atesteeritud raamatupidaja, 2010. aastast atesteeritud ettevõtluskonsultant, 2014. aastast täiskasvanute koolitaja, tase 6. Töökogemus: tegevjuht, personalijuht ja raamatupidaja väikeettevõtetes (toitlustus, jaemüük, transport ja tootmine). Pikaaegne töökogemus kohtusüsteemis (tõlk, sekretär, konsultant), Maksu- ja Tolliametis vanemrevident ning  7 aastat töökogemust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses: ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtjad), alustavate ettevõtjate nõustamine, starditaotluste menetlemine, äriplaanide majandusliku ja finantsanalüüsi koostamine, Tehnoloogia Arenduskeskuste koordinaator. Perioodil 2014 -2016  läbi viinud äriplaani koolitusi koolitusfirmas ja Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas,  samuti osalenud mentorina mentorklubis. Konsulteerib väike- ja alustavaid ettevõtjaid.
Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk:  Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

Koolitus toimub: 22.01.2019 – 01.03.2019  (8 ÕPPEPÄEVA)

Koolitusel käsitletavad teemad:
I päev:
· Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus;
· Sissejuhatus ettevõtlusesse – mis see on ja mis see tähendab;
· Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine;
· Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid;
· Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik;
· Ettevõtlusega alustamine: Ettevõtlusvormid (erinevused); Ettevõtluse rajamise etapid; Ettevõtlusriskid 
II päev:
· Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine;
· Ärimudelid;
· Äriidee analüüs;
· Äriplaani struktuuri ülevaade.
· Ettevõtluskeskkond, ettevõtte välised seosed . Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid;
· Sissejuhatus äriplaani koostamisse: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid 
III päev:
· Toode ja turundus /turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi ja jaotuskanalid;
·  Müük ja klienditeenidus 
IV päev:
· Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes;
· Tööõigus
V päev:
· Raamatupidamise põhialused;
· Maksunduse alused, maksustamine 
VI päev:
· Kaasaegne turundus;
· Brändi väärtuse loomine;
· Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess;
· Turundussituatsioonide analüüs, turundusplaani koostamine, ettevõtjale olulised infokanalid 
VII päev: (4 akad tundi)
· Stardikapitali vajadus ja allikad;
· Finantsplaneerimise olemus ja kasutajad. Tasuvus punkti arvust. Rahavood;
· Müügiprognooside koostamine 
VIII päev: (4 akad tundi)
· Äriplaanide esitlused: tagasisidestamine, konsultatsioon.

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud oma äriidee ning valminud on äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Valminud äriplaan sobib esitamiseks Töötukassale. Koolituse osalejal on võimalik kaitsta äriplaani, see tagab koolitusel osalejale tunnistuse, teistele väljastatakse tõend.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, eneseanalüüsid, arutelu

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 akadeemilist tundi (8 päeva). 

Iseseisev töö:  Iseseisva töö maht alates 36 akadeemilisest tunnist, äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.