Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Arenguvestluste töötuba edasijõudnutele

01.01.2017
9:30 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: juhid, kes viivad arenguvestlusi läbi regulaarselt ja soovivad muuta arenguvestlusi veelgi tulemuslikemaks

Töötoa eesmärk on arendada juhtide oskusi ning tõsta motivatsiooni arenguvestluste/aastavestluste tulemuslikumaks läbiviimiseks.

Töötoas käsitletavad teemad:
• Vaatame üle arenguvestluse peamised eesmärgid ja seosed teiste juhtimistegevustega ning sõnastame arenguvestluse eesmärgid juhi ja meeskonna jaoks
• Õpime vestlusi paremini ette valmistama, ohjama ja juhtima ning käsitlema vestlusel erinevaid sh keerukamaid teemasid
• Õpime paremini märkama partneri vastupanu ja sellega toime tulema, enda ja partneri tundeid teadvustama ja juhtima vestluse ajal
• Keskendume töötaja personaalsele arenguplaanile - kuidas läbi rääkida/kokku leppida koos töötajaga arenguvisioon, arengueesmärgid, prioriteedid ja fookused, mis on sisulised ja inimesele olulised. Kuidas kokku leppida tegevus- ja tulemusmõõdikuid.
• Arengu õnnestumise eeldus on usaldussuhe juhiga, kuidas selleni jõuda või seda parendada
• Õpime, kuidas kasutada erinevaid tehnikaid vestluse käigu suunamiseks ja kuidas hoiduda tüüpilistest vigadest/ohtudest vestluste läbiviimisel.

Töötoa tulemusena:
• on osalejad üle vaadanud arenguvestluse peamised eesmärgid ja seosed teiste juhtimistegevustega;
• seavad arenguvestlusele realistlikud ootused , oskavad analüüsida omavahelist usaldussuhet ja suunata suhte arengut
• mõistavad täpsemalt tegevus- ja tulemusmõõdikute mõju töötaja motivatsioonile ning on motiveeritud vestlusi läbi viima;
• oskavad kasutada praktiliselt erinevaid tehnikaid arenguvestluste läbiviimisel probleemsemate töötajatega
• omavad ülevaadet tüüpilistest vigadest/ohtudest vestluste läbiviimisel.

Õppemeetodid: Enne töötoa toimumist saavad osalejad eelülesande, mis koosneb materjaliga tutvumisest (soovituslik eellugemine) ning personaalsest enesehinnangu küsimustikust. Töötoas tehakse praktilisi harjutusi, integreeritakse osalejate kogemusi grupitööde ja ajurünnakute kaudu, saadakse põhjalikud koolitusmaterjalid ja eneseanalüüsi vormid. 

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: 14 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.