Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Arenguvestlus kui igapäevane tasuta juhtimistööriist

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

TÄHELEPANU! Ühest asutusest 2 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -10%

Arenguvestlus on juhi ja tema otsese alluva korrapärane ja usalduslik vestlus, kus analüüsitakse eelmist tööperioodi ja püstitatakse eesmärk järgmiseks tööperioodiks. Töötajate jaoks on määrava tähtsusega just esimene arenguvestlus. Mida paremini see läbi viiakse, seda edukamad on ka järgmised tööperioodid. Töötajal on oluline teada, mis vestluse tulemusena toimub ja muutub. Juhi jaoks aitab hästi ettevalmistatud ja läbi viidud arenguvestlus ühitada inimese personaalsed teadmised, oskused, eesmärgid, võimed, loovuse, hoiakud ja ambitsioonid ettevõtte eesmärkidega ning saab niiviisi läbi töötaja arengu ettevõtte arengule kaasa aidata. Arenguvestluse puhul on võtmeteguriks kahe inimese vaheline suhtlemine ja eeskätt just juhi suhtlemisoskus ning arenguvestluse läbiviimise tehnikate valdamine on need tegurid, mis määravad suures osas arenguvestluste edukuse.

Sihtrühm: juhid, kes viivad arenguvestlust läbi esmakordselt või kelle arenguvestluste pidamise kogemus on vähene

Koolituse eesmärk on arendada juhtide oskusi arenguvestluste/aastavestluste läbiviimiseks ning oma meeskonna arendamiseks ja sihipärasemaks juhtimiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Sissejuhatus
2) Arenguvestluse läbiviimine
• Töötajate arengu planeerimine, arenguvestluste roll
• Arenguvestluste kasu erinevatele osapooltele - juhile, alluvale, ettevõttele
• Arenguvestluste ülesehitus, ettevalmistamine ja läbiviimise põhimõtted
3) Arenguvestluse läbiviimine, toimetulek keeruliste olukordadega
• Erinevate harjutuste abil arenguvestluse erinevate etappide läbimängimine
• Kontakti loomine, usalduse kujundamine ja töötaja motiveerimine vestluse algul
• Küsitlemine ja aktiivne kuulamine vestluse juhtimiseks, informatsiooni saamiseks
4) Eesmärkide püstitamine, arendava tagasiside andmine
• Töötaja töö tulemuslikkusest rääkimine ja selle hindamine
• Probleemidest rääkimine, kokkulepete sõlmimine edaspidiseks
• Töötaja tunnustamine ja vastastikune tagasiside andmine
5) Töötaja tööalase arengu eesmärgistamine ja kokkulepete sõlmimine
• Kuidas töötajaga tema arengust rääkida
• Töötaja tööalase arengu (tööülesannetest tulenev) ja isikliku arengu eesmärgistamine
• Arenguvajaduste sõnastamine, erinevate arendustegevuste leidmine
• Koolitusvajaduste määratlemine
• Kokkulepete ja kokkuvõtete tegemine arenguvestlusel

Koolituse läbinu:
• tõuseb teadlikkus arenguvestluste kui juhtimisvahendi võimalustest ja vajalikkusest,
• oskab vestlusi eesmärgistada, ette valmistada, vestluse käiku suunata ning tulemusi analüüsida,
• oskab kasutada erinevaid suhtlemisoskustel põhinevaid tehnikaid, et arenguvestlusi edukalt läbi viia sh töötajaga probleemidest rääkida, tagasisidet anda ning arengut eesmärgistada.

Õppemeetodid: lühiloengud, grupiarutelud, ajurünnakud, baasiliste suhtlemisoskuste harjutamine erinevate harjutuste abil, arenguvestluse erinevate etappide läbiviimise harjutamine, Koolituse jooksul grupitööde ja ajurünnakute käigus koostatud materjalid pildistatakse ja saadetakse osalejatele.

Õppemaht: 8 akad tundi

Koolitusgrupi suurus: 16 osalejat

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.