Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Aeg ja Sina – kes keda juhib?

19.11.2018
10:00-17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Mida Sa teeksid, kui Sul oleks igas ööpäevas 2 tundi rohkem aega kui seni? Magaksid kauem? Õpiksid? Teeksid rohkem tööd? Veedaksid aega lähedastega?
Aeg on üks ülimalt võrdõiguslik ressurss, mis on igaühele ühtviisi piiratud ja seda pole võimalik mingi raha eest juurde osta. Sõltumata vanusest, soost, usutunnistusest, seksuaalsest sättemusust ja varanduslikust seisust on igaühel ööpäevas ikka ühepalju 24 tundi. Ja kui Sa neid tunde ka kuidagi ei kasuta, siis oled need ometi päeva lõpuks täielikult ära kasutanud. Kindlasti oled mõelnud, kuidas mõned inimesed jõuavad sellesama 24 tunniga tehtud kordades rohkem kui teised? Vastus on tegelikult lihtne – nad on õppinud oma aega juhtima ja panustavad seda neile tegevustele, mis on neile olulised ja loovad tulemust. Kui tahad ise ööpäevas rohkem korda saata ja pead oluliseks, et ka Sinu kolleegid seda suudaksid, siis siin on võimalus tulla ja täitsa teadlikult ennast selles vallas paremaks muuta. Tasuks võib olla rohkemgi kui 2 tundi Sinu ööpäevas, mida saad edaspidi oma tahtmist mööda kulutada või oma eesmärkide saavutamiseks panustada.

Koolitaja Risto Sulu on MBA haridusega ettevõtja, koolitaja ja coach, kes on ettevõtluses tegutsenud üle 10 aasta ja coachinguga 5 aastat.

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, teenindusjuhid, müügijuhid, osakonna juhid, teenindus- ja müügikonsultandid, spetsialistid, klienditeenindajad.

Koolituse eesmärk: Tõsta ja treenida inimeste teadlikkust ning oskusi juhtida oma prioriteete, tegevusi, fookust, energiat ja protsesse tööpäeva jooksul. Selle tulemusel vabaneb aega ja energiat tõeliselt olulisteks ja mõjusateks tegevusteks.

Iseseisev töö:  Igal osalejal palun kaasa võtta oma ühe tööpäeva tegevuste kirjeldus, kus on kella ajaliselt ära toodud sooritatud tegevused.

Koolitusel käsitletavad teemad:
 Päev koosneb neljast osast:
- I (paariscoaching)
Hetkeolukorra kaardistamine – mis tegevusi sooritan tööpäevas?
Võimaluste ja teadlikkuse avardamine:
1) Millised tegevused aitavad otseselt kaasa suuremale eesmärgile?
2) Milline on minu tegevuste mõju ja tagajärg?
- II (teooria)
Aja tajumine ja vooseisund
Enesejuhtimise seosed ajaga
Prioriteetide ja fookuse juhtimine
Parimad seisundi- ja ajajuhtimispraktikad
- III (rühmatöö)
Tulemuslikkuse ja mõju lahendused:
1) Kuidas meeskonna dünaamika enda juhtimisele ajas ja edule kaasa aitab?
2) Millised on meeskonna ajajuhtimise parimad lahendused?
- IV (iseseisev töö)
Ideaalselt juhitud tegevuste ja prioriteetidega päevaplaani koostamine
Pühendumise praktiline ajatamine

Sellel 8-tunnisel koolitusel osalenu:
- Omab teadvustatud ülevaadet oma päevastest tegevustest ja teab, millel on suurem mõju tema eesmärkidele;
- Oskab seada oma päevast fookust ja prioriteete ettevõtte tulemuslikuks tegevuseks;
- Suudab juhtida enda seisundit ja olla ajas tulemuslikum;
- Teeb paremini koostööd teiste meeskonnaliikmetega ühise edu nimel

Ajajuhtimise muudatuste saavutamiseks kasutame koolitusel järgmisi meetodeid:
- auditoorne loeng
- paaris-coaching
- rühmatööd
- arutelu

Ja kui Sulle nüüd tundub, et kõik on tore, aga Sul on tööl kiire ja pole ikkagi aega sellele koolitusele tulla, siis on küll juba täitsa tagumine aeg sellest osa võtta.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.